Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Als je je kind erkent, word je juridisch ouder. Dit betekent dat je dan de wettelijke ouder van je kind bent. Dit is niet altijd de biologische ouder.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Hier kun je, maximaal 5 dagen van te voren, een afspraak maken voor een verhuizing naar het buitenland

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als je schade hebt geleden door achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen, riolering e.d. kun je de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar maken

  Als je het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kun je binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP).