Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Pand van de gemeente kopen

  De gemeente verkoopt soms panden, bijvoorbeeld een voormalige school, een wijkcentrum of een kantoorgebouw. Hoe deze gebouwen worden aangeboden, kan per geval verschillen.

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand en griffierechten

  Bij een rechtszaak horen (vaak hoge) kosten. Voor een aantal kosten is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via de gemeente of via het Juridisch Loket. Het gaat dan om de kosten voor de eigen bijdrage van rechtsbijstand en het griffierecht.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  Als u een woonwagenstandplaats of woonwagen wilt huren, kunt u zich inschrijven bij Thuisvester.

  Als u al een woonwagenstandplaats heeft en u wilt gaan bouwen of verbouwen vraagt u een omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket (OLO)

 • Huisverbod

  De burgemeester mag iemand een tijdelijk huisverbod opleggen. Dit kan als er huiselijk geweld is gepleegd of vermoedelijk gepleegd gaat worden. Of als er een sterk vermoeden is dat er in een gezin kinderen mishandeld worden. De burgemeester overlegt in dat geval met Veilig Thuis.

  Het huisverbod is bedoeld als afkoelingsperiode. Tegelijkertijd komt de hulpverlening op gang. De persoon met het huisverbod en de gezinsleden of huisgenoten krijgen hulp. De burgemeester kan het huisverbod intrekken als de uithuisgeplaatste de hulpverlening accepteert. Het gevaar voor herhaling moet dan wel kleiner zijn.

 • Loterij organiseren

  Bij een loterij kopen deelnemers loten. Ieder lot heeft een unieke cijfer- of lettercombinatie. Bij de trekking kunnen deelnemers prijzen winnen. De organisatie bepaalt willekeurig welke prijs op welk lot valt.

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een vergunning nodig.

 • Gemeentegrond gebruiken voor agrarische activiteiten

  De gemeente verhuurt, verkoopt en verpacht grond voor agrarisch gebruik. Wilt u grond van de gemeente gebruiken voor uw agrarische bedrijf? Dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Verkoop kan alleen als de gemeente geen belangstelling meer heeft voor de grond. Krijgt u toestemming, dan kan de gemeente extra voorwaarden stellen aan het gebruik van de gepachte, gehuurde of gekochte grond.

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  De gemeente verhuurt gebouwen aan culturele instellingen en welzijnsinstellingen. U maakt met de gemeente afspraken over het gebruik van het pand.

  Het is ook mogelijk om een eenmalige activiteit zoals een evenement of een tentoonstelling te organiseren. U moet soms speciale maatregelen nemen of een vergunning aanvragen.

 • Paspoort of identiteitskaart verloren of gestolen

  Het kan gebeuren dat uw paspoort of identiteitskaart gestolen wordt of dat u het kwijtraakt. Vanaf 1 maart 2013 doet u geen aangifte van vermissing/diefstal van uw reisdocument meer bij de politie maar direct bij de gemeente. Dit kan ook digitaal. Er wordt dan een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.

  Is uw paspoort gestolen en moet u de volgende dag op reis? Een nieuw paspoort aanvragen kost zeker 24 uur. Misschien komt u in aanmerking voor een nooddocument van de Koninklijke Marechaussee. U dient hiervoor zelf contact op te nemen met de Koninklijke Marechaussee op de luchthaven van vertrek.

  Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt in het buitenland? Doe direct aangifte bij de plaatselijke politie en vraag om een bewijs daarvan. Vraag ook een nieuw of tijdelijk reisdocument aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Daarop reist u terug naar Nederland. Bij terugkomst in Nederland wordt er bij de aanvraag van een nieuw reisdocument bij de gemeente een verklaring van vermissing/diefstal opgemaakt.

  Let op:
  Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij uw gemeente. U kunt uw teruggevonden document dus niet meer gebruiken als identificatiemiddel. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd. Deze registratie is niet terug te draaien. Het gebruik van een teruggevonden paspoort is strafbaar. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen.

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente.

  U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Bezwaarschrift indienen

  Bezwaar tegen een besluit
  Misschien bent u, als burger, bedrijf of instelling, het niet eens met een besluit dat u heeft ontvangen. Of met een besluit dat bijvoorbeeld uw buurman heeft ontvangen, maar dat ook voor u gevolgen heeft. Tegen zo'n beslissing van de gemeente kunt u bezwaar maken. 
  U maakt bezwaar door binnen zes weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dit kan zijn: het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad. De verzenddatum van het besluit herkent u aan de datumstempel op uw brief. U kunt ook bezwaar maken als een beslissing waar u om gevraagd heeft door de gemeente niet of niet op tijd wordt genomen.

  Uw schriftelijke bezwaarschrift stuurt u naar: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

  Tevens is het mogelijk om digitaal een bezwaarschrift in te dienen. Hiervoor kunt u onderaan deze informatie klikken op digitaal bezwaarschrift indienen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. 

  Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, ontvangt u  een schriftelijke ontvangstbevestiging van de gemeente. De gemeente neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift.

  Let op: het indienen van bezwaar betekent niet dat het gemeentelijke besluit tijdelijk wordt opgeschort. Het besluit is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.

  Let op! Dit geldt NIET voor de zienswijze. Kijk daarvoor op de pagina Zienswijze indienen.