Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Gemeente aansprakelijk stellen

    U kunt de gemeente aansprakelijk stellen als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente. U kunt dan een schadevergoeding vragen. Is de gemeente aansprakelijk voor de schade? Dan kunt u de gemaakte kosten deels of volledig vergoed krijgen.

  • Klacht over gemeente of zorgaanbieder indienen

    Vindt u dat u niet netjes bent behandeld door de gemeente of een ambtenaar? Of heeft u het gevoel dat u niet gehoord wordt? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

    Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen.