Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Bezwaarschrift indienen

    Opschorten / uitstel van betaling Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de...

  • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

    Waarover kunt u een klacht indienen? De manier waarop u behandeld bent door het gemeentebestuur of door personen die onder verantwoordelijkheid van de gemeente werkzaam zijn (bijvoorbeeld jeugdprofessionals, jeugdzorginstellingen). Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier waarop u te woord bent gestaan....

  • Beroepschrift indienen

    Termijn Rechtbank: 6 weken  Stuurt u een beroepschrift naar de rechtbank of het gerechtshof? Dan kunt u dat doen binnen zes weken na de beslissing (beschikking) op uw bewaar. De rechtbank neemt uw beroep in behandeling nadat u griffierecht heeft betaald. Hoger beroep Als u het niet eens bent met de...