Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

  • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

    Als gegevens onjuist in de BRP staan, kan de gemeente dit aanpassen. Daarvoor moet eerst duidelijk zijn dat de gegevens niet kloppen.

  • Verloren voorwerpen

    Een verloren of gevonden voorwerp kan gemeld worden bij de gemeente. Er hoeft alleen aangifte gedaan te worden wanneer het om diefstal gaat.

  • Briefadres

    Als iemand geen vast woonadres heeft, kan tijdelijk ingeschreven worden op een ander adres. Op dit adres wordt dan de post ontvangen.

  • Gevonden voorwerpen

    Een gevonden voorwerp kan gemeld worden bij de gemeente.

  • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

    Een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

  • Kind adopteren

    Voor het adopteren van een kind moet een verzoek gedaan worden bij de rechtbank. Daarnaast moet er veel geregeld worden. Dit verschilt per situatie.