Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Gedraging van bestuursorgaan, klacht

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft ge

 • Nationale ombudsman

  U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie.

 • Automatische incasso

  Alle zaken rond automatische incasso regelt u op de website van de Regionale Belasting Groep.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  De overheid moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar.