Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Noodpaspoort

  Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Als u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af.

 • Echtscheiding

  Wilt u scheiden of een geregistreerd partnerschap eindigen? Dan doet u via een advocaat melding bij de rechtbank. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Als de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. 

 • Eerste inschrijving in Nederland

  Gaat u zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen? Of heeft u al eerder ingeschreven gestaan? Dan moet u een eerste inschrijving in Nederland doen.

 • Briefadres

  Het is wettelijk verplicht dat u wordt ingeschreven op het adres waar u woont of verblijft. In bepaalde uitzonderingsgevallen kunt u op een briefadres worden ingeschreven. Onder anderen bij: Verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg. Instellingen voor kinderbescherming. Penitentiaire instellingen. Ontbreken van een woonadres. Een briefadres moet altijd een bestaand adres zijn en mag geen postbus zijn. De hoofdbewoner van het betreffende adres moet schriftelijk toestemming geven.  Afspraak maken voor het aanvragen van een briefadres Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats (de gemeente onderzoekt dit). Of u wilt om veiligheidsredenen een briefadres aanvragen (de burgemeester beoordeelt dit). Het briefadres is in Nederland. Het briefadres is geen postbus. Bij een adres van een bedrijf of een instelling is het aangewezen als briefadres door de gemeente. U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag.

 • Naamskeuze

  Het eerste kind van een getrouwd stel krijgt vanzelf de achternaam van de vader. De ouders kunnen ook besluiten om het kind de achternaam van de moeder te geven. Dit moeten zij doorgeven aan de gemeente voor of bij de geboorteaangifte. Kinderen die hierna worden geboren, krijgen dezelfde achternaam als het eerste kind. Bij ongetrouwde ouders krijgt het kind standaard de achternaam van de moeder. Bij erkenning kunt u ervoor kiezen dat het kind de naam van de vader krijgt. De moeder moet toestemming geven. De kinderen die hierna worden geboren, krijgen dan dezelfde achternaam. De gemeente maakt een akte van naamskeuze op. U mag de achternaam van uw kinderen nog één keer veranderen in die van de andere ouder. Dit mag wanneer u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Kinderen boven de zestien jaar moeten hier zelf een handtekening voor zetten. Voorwaarden Wordt uw kind geboren in het buitenland en kunt u daar de achternaam niet zelf kiezen? Dan kunt u dit binnen 2 jaar na de geboorte in Nederland doen. Uw kind heeft de Nederlandse nationaliteit. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan legt het kind zelf een verklaring af over de keuze van de naam.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Of is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan kunt u de achternaam die u gebruikt veranderen. De achternaam die u kiest, staat op de brieven van de gemeente en andere overheidsinstellingen. Uw eigen (meisjes)naam verandert niet. Dit blijft in officiële papieren staan zoals uw paspoort, rijbewijs, uittreksel of trouwboekje. Uw achternaam online veranderen via DigiD Naamgebruik kiezen U kunt kiezen voor: Alleen uw eigen naam. Alleen de naam van uw partner. De naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner.

 • Erkenning kind

  Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken. Afspraak maken voor erkennen kind Voorwaarden Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen. U wordt dan juridisch ouder Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Lees meer over uw rechten en plichten op de website van de rijksoverheid. Om de erkenning te regelen maakt u eerst een afspraak bij de gemeente. Bij een eerste kind moet de moeder altijd bij deze afspraak aanwezig zijn. Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring van de moeder worden meegenomen. Wat moet u weten Bij een erkenning wordt u wettelijk ouder van het kind. U hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Dit houdt in dat: Uw kind wederzijds erfrecht krijgt. Er een onderhoudsplicht ontstaat tussen u en uw kind. Uw kind uw achternaam kan krijgen.

 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? U mag dan in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat bij wie u in beroep mag gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dan mag u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.