Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Gevonden en verloren documenten en voorwerpen

  Bent u iets verloren of heeft u iets gevonden? Meld dit bij de gemeente. De gemeente registreert en beheert gevonden en verloren voorwerpen en bemiddelt tussen vinder en verliezer. Bent u uw rijbewijs, paspoort of identiteitskaart kwijtgeraakt of is deze gestolen? Dan doet u aangifte.

 • Klacht indienen

  Iedere gemeente wil haar taken zo goed mogelijk uitvoeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over hoe een medewerker of bestuurder u heeft behandeld. Heeft u hierover een klacht? Dan kunt u die bij de gemeente indienen. Is iets in de openbare ruimte kapot, is er sprake van overlast of is er een gevaarlijke situatie ontstaan? Meld dit dan bij de gemeente via het formulier Melding openbare ruimte.

 • Snippergroen huren, kopen of gebruiken

  Als uw tuin grenst aan een stuk grond van de gemeente, kunt u dit stuk grond misschien bij uw tuin trekken. Vraag de gemeente dan of u het stuk grond kunt kopen of huren. We noemen zo’n stuk grond snippergroen.

 • Verlies of diefstal reisdocument

  Bent u uw paspoort verloren? Of is uw identiteitskaart gestolen? Dan is het belangrijk dat u zo snel mogelijk een melding doet. Dat kan online of aan de balie van het gemeentehuis. Maak voor het melden aan de balie eerst een afspraak. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Keuze achternaam na (ontbonden) huwelijk of partnerschap

  Het gaat hierbij niet om een wijziging van de achternaam, maar om het 'voeren' van de achternaam.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan uw persoonsgegevens. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere organisaties, vraagt u geheimhouding aan. Alleen overheidsorganisaties die dat op grond van de wet mogen, kunnen dan nog uw gegevens inzien.

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Ook als u werkt bij een instantie die gebruikmaakt van adresgegevens uit de basisregistratie personen en u twijfelt over de juistheid van deze gegevens, kunt u een adresonderzoek aanvragen. Na afloop van het onderzoek kan de gemeente twee dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie: inschrijven op een nieuw adres; uitschrijven uit de basisregistratie personen. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op voorzieningen van de overheid.

 • Geboorteaangifte

  Is uw baby geboren? Dan moet u uw kind binnen drie dagen na de geboorte aangeven bij de gemeente waar het is geboren. Dit is gratis. Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om digitaal geboorteaangifte van uw kind te doen. Voor het doen van een digitale geboorteaangifte heeft u DigiD nodig. Kind met buitenlandse nationaliteit Heeft uw kind een buitenlandse nationaliteit? Dan gelden de regels uit het buitenlands recht. Deze zijn soms strenger. U moet de geboorte van uw kind aanmelden bij het consulaat van het thuisland. Pas dan kan uw kind een paspoort krijgen.