Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Aangifte geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Beuningen? Doe dan geboorteaangifte binnen 3 dagen na de dag van geboorte. U kunt de geboorteaangifte direct online regelen met uw DigiD. Geboorteaangifte doen  Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of lukt dit niet digitaal? Maak dan een afspraak of bel ons via telefoonnummer 14 024. Maak een afspraak Kosten Aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost € 15,10. Voorwaarden U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De vader of meemoeder doet aangifte. Kan de vader of meemoeder de aangifte niet doen? Dan doet een van de volgende personen aangifte: de moeder uit wie het kind is geboren iemand die bij de geboorte aanwezig was een bewoner van het huis waar het kind is geboren het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Is de derde dag na geboorte een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen. Meenemen een geldig paspoort of identiteitskaart verklaring van geboorte verloskundigenpraktijk kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing) Meer informatie Lees meer over de aangifte geboorte en naamskeuze voor kinderen bij aangifte.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hier naar vragen. Heeft u dit nodig? Vraag dit bewijs dan aan bij de gemeente. Bewijs van in leven zijn aanvragen  Heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig voor gebruik in het buitenland? Of heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? In beide gevallen moet u dit bewijs persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken Kosten Het bewijs van in leven zijn kost: € 15,10. Een internationaal bewijs (attestatie de vita) kost: € 16,60 Heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het uittreksel gratis. Voorwaarden Heeft u het in Nederland nodig? Dan moet u een uittreksel van de Basisregistratie personen aanvragen. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dit is een internationaal attestatie de vita. U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Meenemen Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee. Neem de brief van uw pensioenfonds mee voor een gratis uittreksel.

 • Naamgebruik

  U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven wilt worden. Dat doet u met een ‘verzoek aanduiding naamgebruik’. Verzoek aanduiding naamgebruik indienen  Kosten Geen. Voorwaarden U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen als u: bent getrouwd een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bent gescheiden weduwe of weduwnaar bent geworden Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zijn dit de mogelijkheden: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam Uw geboortenaam verandert niet, die blijft ook in uw officiële papieren zoals uw identiteitsdocumenten staan. Meer informatie Wilt u uw naamgebruik toch veranderen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.  Lees meer over het wijzigen van de achternaam.

 • Paspoort

  Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Let op! Uw pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.   Online aanvraag Uw aanvraag snel en gemakkelijk regelen? Dat kan met een online aanvraag van uw paspoort. Hierbij start u met uw DigiD een digitale aanvraag op. U betaalt ook online het paspoort. Tijdens de digitale aanvraag maakt u meteen een afspraak op het gemeentehuis om uw pasfoto/oude reisdocument in te leveren en om uw handtekening te zetten. Deze komen op het nieuwe paspoort te staan.    Start online aanvraag paspoort Afspraak aanvraag paspoort op het gemeentehuis Wilt u liever uw nieuwe paspoort aanvragen aan de balie van het gemeentehuis regelen? Maak dan van te voren een afspraak.    Afspraak maken paspoort aanvragen Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente. Dit geldt zowel voor een digitale aanvraag als een aanvraag aan de balie.  Wilt u een vreemdelingenpaspoort of een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Maak dan géén afspraak maar neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.   Kosten Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,87 (10 jaar geldig) Paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: € 63,42 (5 jaar geldig) Zakenpaspoort: € 83,87 Vluchtelingenpaspoort: € 63,42 Vreemdelingenpaspoort: € 63,42 Tweede paspoort: € 83,87 Spoedaanvraag Heeft u het paspoort met spoed nodig? Doe dan vóór 15.00 uur een spoedaanvraag. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Let op! Een spoedaanvraag kunt u niet digitaal regelen! Voor een spoedaanvraag betaalt u altijd € 57,09 extra. Het paspoort kunt u de volgende werkdag ophalen. Bent u uw oude paspoort kwijt? Houd dan rekening met een langere afhandeltijd. Meenemen U vraagt een paspoort altijd persoonlijk aan (dus ook kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn). Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen. De pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of deze nog geldig zijn. Als u onder curatele staat: een schriftelijke toestemming van uw curator. Kinderen tot 18 jaar Houd bij de aanvraag van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar rekening met de volgende punten. Toestemming van (beide) ouders en/of van de gezaghouder(s). U kunt de toestemming direct online regelen met DigiD. Maak op tijd een afspraak voor de aanvraag van het paspoort zelf. De toestemming is namelijk 1 maand geldig. Toestemming aanvraag reisdocument kind indienen  U kunt ook als ouder(s) en/of gezaghouder(s) een toestemmingsformulier (pdf. 77 kB) ondertekenen. Een (kopie) van het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Dit hoeft niet bij een digitale toestemming. Graag willen wij dat minimaal één ouder aanwezig is bij de aanvraag. Komt u beiden mee bij de aanvraag? Dan zet u op dat moment uw handtekening. U hoeft dan geen formulier vooraf in te vullen. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag.  Ophalen U haalt uw paspoort persoonlijk op. Hiervoor maakt u een afspraak. Heeft u uw oude paspoort nog niet ingeleverd? Neem dit dan mee bij het ophalen van uw nieuwe document. Let op! Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij zelf aanwezig moeten zijn tijdens het ophalen. Daarnaast moet er altijd een ouder meekomen bij het ophalen van het paspoort. Personen vanaf 18 jaar mogen hun paspoort zelf ophalen, zonder dat een ouder meekomt.  Afspraak maken paspoort ophalen Reizen met kinderen Uw kind heeft een eigen paspoort of identiteitsbewijs nodig om naar het buitenland te reizen. U kunt het samen met uw kind aanvragen bij de gemeente. Reist u met een kind naar het buitenland? Bij de Marechaussee kunt u formulieren voor het reizen met kinderen vinden. Paspoort kwijt of gestolen Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is deze gestolen, vermist of verloren? U hoeft niet naar de politie. U doet hiervan aangifte bij de gemeente. Vul hiervoor het digitale formulier in. Uw reisdocument vervalt daarmee. Vermissing reisdocument doorgeven  Of maak een afspraak als u meteen een nieuw reisdocument wilt aanvragen. Na uw melding maken wij uw document ongeldig. U kunt het dan ook niet meer gebruiken als u het toch terugvindt. Vindt u het document na de melding terug? Lever het dan in bij de gemeente. Zo voorkomt u identiteitsfraude of ander misbruik. Heeft u een vermoeden van identiteitsfraude of misbruik? U leest er alles over op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Gevolgen meerdere vermissingen Bij 3 of meer vermissingen (van Nederlandse Identiteitskaarten en paspoorten) binnen 5 jaar wordt onderzocht wat de reden is van de vermissingen. U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS). Opname in het RPS betekent dat u voor een bepaalde tijd geen paspoort mag krijgen. U kunt wel een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. Meer informatie? Richtlijnen pasfoto’s U kunt uw pasfoto's maken in een (lokale) winkel met pasfotoservice. Ook kunt u gebruik maken van de pasfotoautomaat in het gemeentehuis. De kosten hiervan zijn € 9,00. Het is alleen mogelijk om via pin te betalen. Zorg dat u al een pasfoto heeft vóór uw afspraaktijd. Let op: deze pasfotoautomaat is niet geschikt voor het maken van foto's van kinderen jonger dan 10 jaar. Welke reisdocumenten zijn er? (onder andere tweede paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort).

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  U hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of een verhuizing naar het buitenland. Dienst Justis (het ministerie van Veiligheid en Justitie) beoordeelt uw aanvraag. Aanvragen van een VOG U kunt zelf een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan direct online met uw DigiD. Ook kunt u een afspraak maken bij de balie Burgerzaken. Aanvragen VOG Afspraak maken Meenemen/bijlage toevoegen Voor het aanvragen van een VOG heeft u een volledig gevuld aanvraagformulier nodig dat ondertekend is door u én de instantie die om de VOG vraagt. Een ingevuld formulier ontvangt u van uw werkgever of de instantie die om de VOG vraagt. Heeft u een afspraak bij de balie Publiekszaken? Neem dan naast het ingevulde aanvraagformulier ook een geldig identiteitsbewijs mee. Kosten Voor een natuurlijk persoon: € 41,35. Voor vrijwilligers die werken met kinderen of verstandelijk gehandicapten: gratis (VOG direct bij Justis aan vragen). Voor vrijwilligers in de sport (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF): gratis. Behandeling aanvraag De gemeente stuurt uw aanvraag VOG elektronisch door naar Justis. Justis beslist of u al of niet een VOG krijgt. Binnen 4 weken na ontvangst van u aanvraag neemt Justis een beslissing. Deze termijn geldt als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. U ontvangt de VOG van Justis op uw huisadres. Dit is de officiële verklaring die u zelf moet geven aan de organisatie die de VOG verlangt. Bijzonderheden Uw werkgever kan ook een VOG online aanvragen bij Justis. Hiervoor heeft de werkgever een e-herkenningsmiddel nodig (DigiD voor bedrijven). De werkgever zet online via Justis een ingevuld aanvraagformulier klaar. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek om in te loggen met uw DigiD en de gegevens te controleren. Daarna verstuurt u het online formulier rechtstreeks aan Justis. U hoeft dan geen afspraak te maken. De kosten van een aanvraag via de werkgever zijn € 33,85. Meer informatie Over het aanvragen van een VOG. Aanvraagformulier VOG downloaden.

 • Loterij organiseren

  Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit. Doet u de aanvraag als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Lees dan in het stappenplan eHerkenning hoe u dit kunt aanvragen. Loterijvergunning aanvragen  Doet u de aanvraag namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD. Loterijvergunning aanvragen  Mijn Beuningen U kunt uw aanvraag volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw aanvraag. Voorwaarden U vraagt een vergunning aan bij de gemeente als de hoogte van de prijzen en premies minder dan € 4.500,-- (bij elkaar opgeteld) bedraagt. U vraagt een vergunning aan bij de Kansspelautoriteit als de hoogte van de prijzen en premies meer dan € 4.500,-- (bij elkaar opgeteld) bedraagt. U organiseert de loterij voor een algemeen belang (bijvoorbeeld voor een renovatie van een clubhuis). U bent verplicht minimaal 40 procent van de opbrengst van de loterij aan het doel van algemeen belang (sport en welzijn, cultuur, onderwijs en wetenschap, natuur en milieu, zorg, ontwikkelingssamenwerking, dierenwelzijn) af te dragen. Bij de trekking is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn. Uiterlijk 3 maanden na de laatste trekking moet u een financiële verantwoording indienen bij de gemeente of bij de Kansspelautoriteit, afhankelijk van wie de vergunning verleende. Als vergunninghouder van een loterij moet u over de prijzen kansspelbelasting betalen aan de Belastingdienst. U kunt dit bedrag inhouden op de prijs van de loten, maar dat hoeft niet. Als vergunninghouder kunt u de organisatie of de gedeeltelijke uitvoering van de incidentele loterij uitbesteden aan een derde. U moet daarvoor een schriftelijke machtiging geven aan die derde of een schriftelijke overeenkomst sluiten met die derde. Daarin staat in elk geval  welke onderdelen u uitbesteedt. Kosten Een loterijvergunning kost € 56,70. Meer informatie Heeft u vragen over (de aanvraag van) de loterijvergunning? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.

 • Identiteitskaart

  Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. Met een identiteitskaart (ID-kaart) reist u alleen binnen Europa. U vraagt de ID-kaart persoonlijk aan. Let op! Uw pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Online aanvraag van uw ID-kaart Uw aanvraag snel en gemakkelijk regelen? Dat kan met een online aanvraag van uw ID-kaart. Hierbij start u met uw DigiD een digitale aanvraag op. U betaalt de ID-kaart ook online. Tijdens de digitale aanvraag maakt u meteen een afspraak op het gemeentehuis om uw pasfoto/oude reisdocument in te leveren en om uw handtekening te zetten. De handtekening komt op de nieuwe ID-kaart te staan.   Start online aanvraag ID-kaart Afspraak aanvraag ID-kaart op het gemeentehuis Wilt u liever uw nieuwe ID-kaart aan de balie van het gemeentehuis aanvragen? Maak dan van te voren een afspraak.  Afspraak aanvragen ID-kaart aan de balie Na 5 werkdagen kunt u uw ID-kaart ophalen aan de balie bij de gemeente. Dit geldt zowel voor een digitale aanvraag als een aanvraag aan de balie.  Kosten ID-kaart voor personen van 18 jaar en ouder: € 75,80 (10 jaar geldig) ID-kaart voor personen jonger dan 18 jaar: € 40,92 (5 jaar geldig) Spoedaanvraag Heeft u de ID-kaart met spoed nodig? Doe dan vóór 14.00 uur een spoedaanvraag. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Let op! Een spoedaanvraag kunt u niet digitaal regelen! U betaalt voor een spoedaanvraag altijd € 57,09 extra. De ID-kaart kunt u de volgende werkdag ophalen. Bent u uw oude ID-kaart kwijt? De afhandeltijd is dan langer. Meenemen U vraagt een ID-kaart altijd persoonlijk aan (dus ook kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn). Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen. De pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of deze nog geldig zijn. Kinderen tot 12 jaar Houd bij de aanvraag van een identiteitskaart voor kinderen tot 12 jaar rekening met de volgende punten: Toestemming van (beide) ouders en/of van de gezaghouder(s). U kunt de toestemming direct online regelen met DigiD. Maak op tijd een afspraak voor de aanvraag van de identiteitskaart zelf. De toestemming is namelijk 1 maand geldig. Toestemming aanvraag reisdocument kind indienen  U kunt ook als ouder(s) en/of gezaghouder(s) een toestemmingsformulier ondertekenen (pdf, 78 kB). Een (kopie) van het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Dit hoeft niet bij een digitale toestemming. Graag willen wij dat minimaal één ouder aanwezig is bij de aanvraag. Komt u beiden mee bij de aanvraag? Dan zet u op dat moment uw handtekening. U hoeft  dan geen formulier vooraf in te vullen. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag.  Ophalen U haalt uw identiteitskaart persoonlijk op. Hiervoor maakt u een afspraak. Heeft u uw oude identiteitskaart nog niet ingeleverd? Neem deze dan mee bij het ophalen van uw nieuwe document. Let op! Kinderen onder de 12 jaar moeten meekomen met de ouder bij het ophalen van de ID-kaart. Kinderen vanaf 12 jaar mogen hun ID-kaart zelf ophalen, zonder dat de ouders meekomen. Hun ouders mogen de ID-kaart niet alleen komen ophalen. Afspraak maken Reizen met kinderen Uw kind heeft een eigen  ID-kaart of paspoort nodig om naar het buitenland te reizen. U kunt het samen met uw kind aanvragen bij de gemeente. Reist u met een kind naar het buitenland? Bij de Marechaussee kunt u formulieren voor het reizen met kinderen vinden. ID-kaart kwijt of gestolen Bent u uw  ID-kaart of paspoort kwijt of is deze gestolen, vermist of verloren? U hoeft niet naar de politie. U doet hiervan aangifte bij de gemeente. Vul hiervoor het digitale formulier verklaring vermissing reisdocument in. Uw reisdocument vervalt daarmee. Vermissing reisdocument doorgeven  Of maak een afspraak als u meteen een nieuw reisdocument wilt aanvragen. Na uw melding maken wij uw document ongeldig. U kunt het dan ook niet meer gebruiken als u het toch terugvindt. Vindt u het document na de melding terug? Lever het dan in bij de gemeente. Zo voorkomt u identiteitsfraude of ander misbruik. Heeft u een vermoeden van identiteitsfraude of misbruik? U leest er alles over op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude.  Gevolgen meerdere vermissingen Bij 3 of meer vermissingen (van Nederlandse Identiteitskaarten en paspoorten) binnen 5 jaar wordt onderzocht wat de reden is van de vermissingen. U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS). Opname in het RPS betekent dat u voor een bepaalde tijd geen paspoort mag krijgen. U kunt wel een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. Reizen naar het Verenigd Koninkrijk Sinds 1 oktober 2021 kunt u niet meer naar het Verenigd Koninkrijk reizen met een identiteitskaart. U heeft dan een geldig paspoort nodig. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid. Meer informatie Richtlijnen pasfoto’s U kunt uw pasfoto's maken in een (lokale) winkel met pasfotoservice. Ook kunt u gebruik maken van de pasfotoautomaat in het gemeentehuis. De kosten hiervan zijn € 9,00. Het is alleen mogelijk om via pin te betalen. Zorg dat u al een pasfoto heeft vóór uw afspraaktijd. Let op: deze pasfotoautomaat is niet geschikt voor het maken van foto's van kinderen jonger dan 10 jaar. Welke reisdocumenten zijn er? Vermoed u identiteitsfraude of misbruik van uw persoonsgegevens? Op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude leest u er alles over. 

 • Briefadres

  Heeft u (tijdelijk) geen vaste woon- of verblijfplaats? Dan kunt u mogelijk een briefadres aanvragen. U krijgt uw post dan via een familielid, vriend of kennis. Of via een instelling. Kosten Geen. Voorwaarden U heeft geen vaste woon- of verblijfplaats of u woont in een instelling waarbij inschrijving op een briefadres is toegestaan. De hoofdbewoner van uw briefadres moet schriftelijk toestemming geven en moet ervoor zorgen dat u uw post krijgt. De hoofdbewoner is ingeschreven in de gemeente Beuningen. Het briefadres is geen postbus maar een officieel adres uit de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). U heeft een duidelijke reden voor de aanvraag en u heeft recht op een briefadres volgens de wet. U geeft duidelijk aan op welke adressen of locaties u de komende zes maanden verblijft. U kunt een briefadres kiezen in heel Nederland. Het hoeft niet in de gemeente te zijn waar u woont. Het kan bijvoorbeeld het adres zijn van een familielid, vriend of kennis in een andere gemeente in Nederland. Aanvragen Hoe u een briefadres aanvraagt, verschilt per situatie. Kies hieronder de situatie die voor u geldt. Ik ben nieuw in Nederland (eerste inschrijving) Bent u nieuw in Nederland en schrijft u zich voor het eerst in Nederland in? Maak dan eerst een afspraak via telefoonnummer 14 024. Neem de volgende documenten mee: Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen. Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u moet meenemen. Alle originele en geldige paspoorten, identiteitskaarten en/of verblijfsvergunningen die in uw bezit heeft. Kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft. Heeft u een geboorteakte of een andere akte of uittreksel? Neem deze dan ook mee naar de afspraak. Ik sta niet meer ingeschreven in een gemeente (hervestiging) Heeft u ingeschreven gestaan in een gemeente, maar nu niet meer? Maak dan eerst een afspraak via telefoonnummer 14 024. Neem de volgende documenten mee: Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen. Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u moet meenemen. Alle originele en geldige paspoorten, identiteitskaarten en/of verblijfsvergunningen die u in uw bezit heeft. Kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner die toestemming geeft. Zijn er gegevens van u gewijzigd tijdens uw uitschrijving en heeft u hiervan een akte of uittreksel? Neem deze dan ook mee naar de afspraak. Ik sta ingeschreven in een gemeente Staat u nog ingeschreven in een Nederlandse gemeente? Dan kunt u een briefadres aanvragen via onderstaande knop. Briefadres aanvragen   Houd de volgende gegevens bij de hand: Een ingevuld aanvraagformulier (pdf, 563 kB). De hoofdbewoner die toestemming geeft (de briefadresgever) moet ook een deel invullen. Bewijsstukken. In het aanvraagformulier staat wat u in uw situatie moet meesturen. Kopie geldig identiteitsbewijs van uzelf. Tip: maak een veilige kopie met de KopieID-app. Kopie geldig identiteitsbewijs van de eigenaar of hoofdbewoner die toestemming geeft. Bijzonderheden U krijgt binnen vier weken een brief met onze beslissing. Soms vragen we om extra gegevens. Of we nodigen u uit voor een persoonlijk gesprek om uw situatie toe te lichten. Meer informatie Wilt u het aanvragen van een briefadres toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 024. U kunt de aanvraag voor een briefadres ook per post doen of afgeven bij de receptie van het gemeentehuis. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig. Lees meer over een briefadres op Rijksoverheid.nl.