Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is aansprakelijk als u kunt bewijzen dat de gemeente niet of niet juist heeft gehandeld. De opgelopen schade moet hier ook een direct gevolg van zijn. Stel de gemeente aansprakelijk

 • Klacht over de gemeente indienen

  Het kan zijn dat u ontevreden bent over hoe u bent behandeld door een medewerker van de gemeente. U kunt dan een klacht indienen.

 • Vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort aanvragen of verlengen

  U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met dit paspoort kunt u ook naar het buitenland reizen. Het vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is in alle landen geldig, behalve in uw land van herkomst. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Kinderen hebben een eigen paspoort nodig. Kinderen vanaf 14 jaar moeten zich in Nederland kunnen identificeren. Een vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van de duur van uw verblijfsvergunning.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor bijvoorbeeld een nieuwe baan. Dat betekent: U heeft geen strafblad. U heeft wel een strafblad. Maar wat daarop staat, is niet belangrijk voor het doel van uw aanvraag. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt als vrijwilliger gaat werken lid wilt worden van een schietvereniging Nu een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen met uw DigiD Nu een afspraak maken bij de gemeente

 • Identiteitskaart aanvragen of verlengen

  Vanaf 2 augustus 2021 is er een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart. Vraagt u op of na die datum een nieuwe identiteitskaart aan? Dan krijgt u een kaart met een chip met daarop uw vingerafdrukken. Dit geldt voor iedereen van 12 jaar en ouder. Lees meer over vingerafdrukken op de identiteitskaart. Met een identiteitskaart kunt u door bijna heel Europa reizen. Een identiteitskaart is ook een legitimatiebewijs. Wilt u een identiteitskaart aanvragen? Het is hiervoor noodzakelijk om een afspraak te maken bij het gemeentehuis. U betaalt meteen bij de aanvraag. Geen spoedaanvragen vanaf 25 tot en met 29 september 2024 Op 30 september 2024 introduceert het RvIG een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart. Tijdens het overgangsmoment naar de nieuwe modellen kunnen vanaf 25 tot en met 29 september geen spoedaanvragen ingediend worden. De reguliere aanvragen kunnen ongehinderd doorgaan. Geldigheid Vanaf 18 jaar is 10 jaar geldig Tot 18 jaar is 5 jaar geldig Nu een afspraak maken bij de gemeente Nu een toestemmingsformulier reisdocument indienen

 • Uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen

  Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in hun burgerlijke stand. Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding of partnerschapsregistratie schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift of uittreksel nodig uit de burgerlijke stand. Hiervoor moet u naar de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn, omdat u wilt (her)trouwen. Op een afschrift vindt u alle informatie die in een akte staat. Op een uittreksel staat een gedeelte van de informatie. Er zijn verschillende akten waarvan u een afschrift of uittreksel kunt opvragen: Overlijdensakte Geboorteakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie Akte van beëindiging partnerschap Nu online een uittreksel of afschrift van de burgerlijke stand aanvragen Ben u advocaat of notaris? Nu online een uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen als bedrijf

 • Aangifte adoptie

  Wanneer u van plan bent een kind te adopteren dan zijn er 2 mogelijkheden: U wilt een buitenlands kind adopteren. Dat is per 21 mei 2024 verboden. Zat u al in een adoptieprocedure? Dan mag u misschien toch een kind adopteren uit Bulgarije, Filipijnen, Hongarije, Lesotho, Portugal, Taiwan, Thailand en Zuid-Afrika. Neem voor meer informatie over uw situatie contact op met de afdeling Adoptievoorzieningen van stichting Fiom. U wilt een Nederlands kind adopteren, bijvoorbeeld het kind van uw huidige partner.Neem dan contact op met een advocaat. Nadat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken krijgt de gemeente automatisch bericht van de rechtbank. Heeft u een kind geadopteerd uit het buitenland? Dan moet u uw adoptiekind binnen 5 dagen na aankomst in laten schrijven bij de gemeente. Heeft u een Nederlands kind geadopteerd en staat uw kind nog niet ingeschreven op uw adres? Dan moet u uw kind inschrijven bij de gemeente. In Nederland kunt u alleen kinderen onder de 18 jaar adopteren. Alleen in heel speciale gevallen kunnen volwassenen geadopteerd worden.

 • Hulp bij schulden

  Heeft u schulden en heeft u problemen met afbetalen? Zorg ervoor dat het niet erger wordt. Zoek samen met de gemeente naar een oplossing. Dit kan zijn een adviestraject of een minnelijke schuldregeling. Lukt dat niet meer of willen uw schuldeisers niet meewerken? Dan is wellicht wettelijke schuldhulp een mogelijkheid. Zo zoekt u samen naar een duurzame oplossing voor uw schulden. Houd er wel rekening mee dat u langere tijd van weinig geld moet rondkomen.

 • Paspoort aanvragen of verlengen

  Vraag een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente waarin u woont. Maak hiervoor eerst een afspraak bij het gemeentehuis. U betaalt meteen bij de aanvraag. Na 6 werkdagen kunt u het reisdocument ophalen. U gebruikt een paspoort om te laten zien wie u bent. Met een paspoort kunt u alle landen bezoeken. Voor sommige landen heeft u ook een visum nodig. Kinderen hebben een eigen paspoort nodig om naar het buitenland te reizen. Geen spoedaanvragen vanaf 25 tot en met 29 september 2024 Op 30 september 2024 introduceert het RvIG een nieuw model van het paspoort en de identiteitskaart. Tijdens het overgangsmoment naar de nieuwe modellen kunnen vanaf 25 tot en met 29 september geen spoedaanvragen ingediend worden. De reguliere aanvragen kunnen ongehinderd doorgaan.  Paspoortpiek Verloopt uw paspoort of identiteitskaart in 2024?  Vanaf 2024 verwachten we een stijging in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. In 2014 is de geldigheidsduur van deze documenten aangepast van 5 naar 10 jaar (voor mensen van 18 jaar en ouder). Dat zorgde ervoor dat tussen 2019 en 2024 minder nieuwe documenten aangevraagd zijn. Door de stijging in het aantal aanvragen is het belangrijk om op tijd een afspraak te maken. Wilt u een afspraak maken? Klik dan hier.  Lees hier de meest gestelde vragen over de paspoortpiek. Geldigheid Geldigheid paspoort Leeftijd Aantal jaar geldig Vanaf 18 jaar 10 jaar Tot 18 jaar 5 jaar   Reist u alleen met uw kind naar het buitenland? Bijvoorbeeld omdat u alleen het ouderlijk gezag heeft, of omdat de andere ouder niet meereist? Dan heeft u daarvoor een extra document nodig. Inloggen Met uw nieuwe identiteitskaart kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds.  Nu een afspraak maken bij de gemeente Nu een toestemmingsformulier reisdocument indienen

 • Meldpunt huurklachten

  De regels De gemeente kan een  verhuurder (of verhuurbemiddelaar) verplichten om de woning volgens de regels te verhuren. Werkt de verhuurder (of verhuurbemiddelaar) niet mee? Dan kan de gemeente actie ondernemen, bijvoorbeeld door het geven van een boete.  De regels waar verhuurders of verhuurbemiddelaars zich aan moeten houden zijn:  Niet discrimineren bij het toewijzen van een woning en de manier waarop woningen toegewezen worden moet te controleren zijn.  De huurder mag niet bedreigd worden.  De waarborg die de huurder betaalt, mag vanaf 1 juli 2023 niet hoger zijn dan het bedrag van 2 maanden huur. Voor deze datum is een waarborg van het bedrag van 3 maanden huur toegestaan.  De waarborg moet binnen 14 dagen na het einde van de huurcontract aan huurder worden terugbetaald.  Sinds 1 juli 2023 is de verhuurder verplicht de afspraken met de huurder vast te leggen in een huurcontract.  De verhuurder (of verhuurbemiddelaar) moet de huurder informeren over zijn rechten en plichten.  Er mogen geen onredelijke servicekosten worden berekend Er mogen geen  dubbele bemiddelingskosten worden berekend Bent u verhuurder (of verhuurbemiddelaar) en tegelijk werkgever van een buitenlandse werknemer dan moeten het huurcontract en het arbeidscontract 2 aparte contracten zijn.   Lees meer over deze regels op de website van de Rijksoverheid. Houdt een verhuurder of verhuurbemiddelaar zich niet aan bovenstaande regels, dan kunt u een klacht indienen.  Voordat u een klacht indient  Voordat u een klacht indient, zijn er een aantal dingen die u zelf eerst kunt doen: Ga in gesprek met uw verhuurder om te kijken of jullie er samen uitkomen.  Houd problemen met huur bij en leg vast wat er volgens u niet goed gaat. Maak foto’s of filmpje bij begin en einde van de periode waarin u de woning huurt. Dit voorkomt onduidelijkheid achteraf.  Houdt voor u zelf ongewenst gedrag van uw verhuurder (of verhuurbemiddelaar) bij. Denk hierbij aan schelden, bedreigen of onverwacht uw woning binnenkomen. Noteer dit met datum en tijd.  Bewaar berichten zoals e-mails, brieven en neem telefoongesprekken op.  Vraag jaarlijks een schriftelijk overzicht van de servicekosten. De verhuurder moet elk jaar vóór 1 juli de servicekosten verrekenen op basis van het werkelijke verbruik van het voorgaande jaar. Op die manier weet u wat u kunt verwachten.  Vraag schriftelijk om een oplossing. Stuur uw verhuurder een brief of e-mail om de problemen aan te kaarten. Als de verhuurder niet reageert, heeft u schriftelijk bewijs dat u hebt geprobeerd het op te lossen.