Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Geregistreerd partnerschap beëindigen

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap beëindigen? Het regelen van de ontbinding kan via advocaat of notaris, of via de rechtbank.

 • Kansspelen en loterij

  Wilt u een kansspel organiseren? Dan heeft u in sommige gevallen een vergunning nodig, in andere gevallen volstaat een melding bij de gemeente.

 • Geslachtswijzigingsaangifte

  Bent u in Middelburg geboren? Dan kunt u de gemeente vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

 • Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

  Wilt u uw geregistreerd partnerschap omzetten in een huwelijk? Dat kan; de ambtenaar van de burgerlijke stand maakt dan een nieuwe akte.

 • Buitenlands huwelijk registreren

  Bent u in het buitenland getrouwd? Dan moet u uw huwelijk laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente.

 • Inzage verstrekkingen Basisregistratie Personen (BRP)

  Wilt u weten aan wie er over u in het afgelopen jaar gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) zijn verstrekt? Dan kunt u een overzicht opvragen.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als u merkt dat uw gegevens fout staan geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont, kunt u een correctieverzoek indienen.

 • Voornaam wijzigen

  Wilt u uw voornaam veranderen? Dan moet een advocaat uw gemotiveerde verzoek tot voornaamwijziging bij de rechtbank indienen.

 • Aangifte levenloos geboren kind

  U kunt als ouder bij de gemeente waar het kind levenloos ter wereld is gekomen een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken.

 • Nooddocument

  In Nederland kunt u een nooddocument / noodpaspoort aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Dit is een tijdelijk reisdocument.