Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Klein kansspel organiseren

    Bij een kansspel gokken de deelnemers om te kunnen winnen. Voorbeelden van kleine kansspellen zijn bingo, kienspel, vogelpiekspel en rad van avontuur. Als u een kansspel wilt organiseren, dan moet u dit melden bij de gemeente. U geeft minimaal 2 weken van tevoren de tijd en de datum door. Klein kansspel melden U kunt ook schriftelijk een klein kansspel melden (pdf, 336kb)

  • Beroepschrift indienen

    De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Ook kunt u iemand machtigen om namens u in beroep te gaan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet meegestuurd worden met het beroepschrift. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw bezwaarschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. 

  • Bedrijfsverzamelgebouw

    De gemeente heeft een aantal bedrijfsverzamelgebouwen. De meesten zijn particulier eigendom. De gemeente heeft samen met de Ir. R.R. van der Zeestichting in Wapenveld een bedrijfsverzamelgebouw op het bedrijventerrein Wezep-Noord. De units worden bij voorkeur verhuurd aan startende en doorstartende ondernemers. Zij worden gestimuleerd door middel van een korting op de huurprijs. Ook wordt er professionele begeleiding geboden. Het is de bedoeling dat starters na ongeveer 5 jaar de bedrijfsunit verruilen voor een (grotere) zelfstandige bedrijfsruimte elders, bij voorkeur in de gemeenten Oldebroek, Hattem of Heerde.