Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Gokautomaten exploiteren

    Als u een kansspelautomaat, zoals een fruitautomaat, wilt plaatsen, moet u een vergunning aanvragen. Deze vergunning heet een aanwezigheidsvergunning. Binnen 8 weken hoort u van de gemeente of de vergunning wordt toegewezen. Aanvragen Digitaal Geef per e-mail naar gemeente@brunssum.nl onderstaande gegevens door: Type automaat Serienummer Uw naam Persoonlijk U kunt uw aanvraag ook indienen in het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst telefonisch een afspraak. Kosten Voor 1 gokautomaat € 56,50 Voor 2 gokautomaten € 90,50 Voorwaarden De gemeente Brunssum maakt een verschil tussen 'hoogdrempelige' en 'laagdrempelige’ inrichtingen. Hoogdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs. Deze bedrijven mogen 2 speelautomaten hebben, zowel kansspel- als behendigheidsautomaten. Laagdrempelige inrichtingen zijn bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. Deze bedrijven mogen 2 behendigheidsautomaten hebben (dus geen kansspelautomaten). Meer informatie Kansspelinformatie op de website van de Kansspelautoriteit

  • Echtscheiding

    U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. U heeft hiervoor een advocaat nodig. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. Deze beslissing kunt u of uw voormalig partner ook zelf schriftelijk of persoonlijk aan de balie melden bij de gemeente. Dit doet u binnen 6 maanden na het definitieve besluit van de rechter. Kosten Het melden van een echtscheiding is gratis. Meenemen Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand Een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank De akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat Meer informatie Echtscheiden op Rijksoverheid.nl

  • Bezwaar maken

    Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Brunssum. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Wilt u bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar het onderdeel van de gemeente dat het besluit heeft genomen. Dit moet u doen binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan neemt de gemeente uw bezwaar mogelijk niet in behandeling. Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen. U moet hiervoor in het bezit zijn van een DigiD. Dien bezwaar in Stuurt u het bezwaarschrift liever per post? Stuur dit dan naar de Gemeente Brunssum. Postbus 250. 6440 AG Brunssum. Wat moet in uw bezwaar staan? uw naam en adres; de datum waarop u de brief stuurt; met welk besluit u het niet eens bent; waarom u het daarmee niet eens bent; uw handtekening; of u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van uw (juridische) kosten, als u bezwaar gegrond wordt verklaard. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift kost niets. Schakelt u een belangenbehartiger in (bijvoorbeeld een advocaat), dan zijn deze kosten in beginsel voor uw eigen rekening. De gemeente vergoedt (een gedeelte van) deze kosten alleen, als u gelijk krijgt. U moet uw verzoek om een vergoeding wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Bezwaarschriftencommissie De gemeente legt ieder bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften. Vaak nodigt deze commissie u, de gemeente en andere belanghebbenden uit voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten. Na de hoorzitting adviseert de bezwaarschriftencommissie de gemeente over uw bezwaarschrift. Hierna neemt de gemeente een besluit op uw bezwaarschrift. Beslistermijn Binnen twaalf weken moet de gemeente een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. De gemeente mag de beslistermijn met zes weken verlengen. Spoedeisend belang Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een spoedeisend belang? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Wilt u meer informatie? Lees dan de folder ''Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid'' op: rijksoverheid.nl.