Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen óf naar de gemeente Hof van Twente? Dan kunt u uw verhuizing vanaf een maand voorafgaand aan uw verhuizing zelf digitaal doorgeven met uw DigiD of door een afspraak te maken met onze publieksbalie. 

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u die laten legaliseren door de gemeente waar u ingeschreven staat. U zet dan bij de Publieksbalie uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs staat. De inhoud van de documenten wordt niet beoordeeld door de ambtenaar. Om dit te regelen maakt u een afspraak. 

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u in leven bent. Dit bewijs is onder meer nodig om in aanmerking te komen voor pensioen, lijfrente en sommige (levens)verzekeringsuitkeringen. Een attestatie de vita moet persoonlijk worden aangevraagd bij de woongemeente. Voor de aanvraag kunt u online een afspraak maken. Het bewijs van in leven zijn kunt u meteen meenemen. 

 • Loterij organiseren

  Gaat u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Om een loterij te mogen houden, moet u 4 weken van tevoren een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Als u in het buitenland wilt trouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft. Dit is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en bevoegd bent om met elkaar te trouwen. Deze verklaring is een half jaar geldig en vraagt u aan bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een beslissing (besluit) van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet schriftelijk en binnen zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit en leest u hieronder.

 • Vluchtelingenpaspoort

  Het vluchtelingenpaspoort is voor mensen die zijn erkend als vluchteling in Nederland. Met een vluchtelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Behalve naar het land van herkomst. Soms hebt u ook een visum nodig. De ambassade van het land waar u heengaat heeft daarover meer informatie.

  Voor de aanvraag van een vluchtelingenpaspoort moet u persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 0547-858585.

  Uiterlijk 5 werkdagen na de aanvraag ligt het paspoort voor u klaar. U kunt deze zonder afspraak ophalen tijdens onze openingstijden.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u geen Nederlander bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van uw eigen land. Met een vreemdelingenpaspoort kunt u zich legitimeren en naar het buitenland reizen. Behalve naar het land van herkomst. Soms hebt u ook een visum nodig. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

  Voor de aanvraag van een vreemdelingenpaspoort moet u drie keer persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een telefonisch een afspraak maken via 0547-858585. 

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente. De aangifte is kosteloos en doet u in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal geeft de begrafenisondernemer het overlijden door (overlijdensaangifte). Een familielid of kennis van de overledene kan dat ook doen. In Nederland moet een overledene binnen 6 werkdagen na het overlijden begraven of gecremeerd worden. Hiervoor moet de ambtenaar van de burgerlijke stand een verlof afgeven. U kunt daarom het beste binnen 5 werkdagen aangifte (laten) doen bij de burgerlijke stand. De aangifte doet u persoonlijk in de publiekshal.