Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Persoonsgegevens bevat gegevens zoals naam, adres en woonplaats.

 • Aansprakelijk stellen gemeente

  U kunt de gemeente aansprakelijk stellen voor schade opgelopen door een gebrek aan openbare weg of groen of een voertuig van de gemeente.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen of instanties is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Geboorte

  Het is verplicht de geboorte van een kind te melden bij de gemeente.

 • Gymzalen huren

  Gemeentelijke (sport)accommodaties kunnen worden gehuurd voor activiteiten bijvoorbeeld bedrijfssportwedstrijden of toernooien.

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder van uw ongeboren kind, kunt u ouderlijk gezag juridisch regelen.

 • Legalisatie handtekening

  Voor zaken met het buitenland kan het nodig zijn dat een handtekening officieel echt wordt verklaard.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Echtscheiding of beƫindiging geregistreerd partnerschap wordt ingeschreven in Burgerlijke Stand in gemeente waar huwelijk of partnerschap is geregistreerd.

 • Verzoek over persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens van inwoners bij. Inwoners hebben rechten om inzicht en controle te houden op de (verwerking van) de eigen persoonsgegevens.

 • Privacy gemeente

  De gemeente houdt persoonsgegevens van u bij. Deze verwerking van deze gegevens gebeurt zorgvuldig, veilig en transparant.