Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Aansprakelijk stellen van de gemeente

    Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen of door voertuigen van de gemeente? U kunt de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente is pas aansprakelijk wanneer sprake is van nalatigheid. De gemeente moet aantoonbaar in gebreke zijn gebleven. Als dat het geval...

  • Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente Weert

    Als u het niet eens bent met een gemeentelijk besluit kunt u daar bezwaar tegen maken. Met een bezwaarschrift kunt u soms een beslissing tegenhouden. Lees hieronder hoe het werkt. Bezwaarschrift Stuur uw bezwaarschrift naar het bestuursorgaan van de gemeente dat het besluit heeft genomen (of had moeten...

  • Kadastrale informatie

    Wilt u eigendomsgegevens van een onroerend goed weten? Het kadaster houdt de openbare registers bij op grond waarvan men de rechtstoestand van een onroerende zaak (bouwkavel of pand) kan vaststellen. De kadastrale grenzen en nummers zijn aanduidingen die te gebruiken zijn voor de aanwijzing van een...