Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Paspoortwijziging

  Zijn uw persoonsgegevens gewijzigd? Bijvoorbeeld omdat u uw naam heeft gewijzigd? Dan is uw reisdocument of identiteitsbewijs niet meer geldig. U moet een nieuw paspoort, rijbewijs of ID-kaart aanvragen.

 • Geheimhoudingsverzoek persoonsgegevens

  Elke burger heeft het recht om geheimhouding te vragen van zijn persoonsgegevens. Dit kan alleen voor het verstrekken van gegevens aan ‘derden', zoals maatschappelijke instellingen.

 • Voornaamswijziging

  Wilt u één of meer voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de arrondissementsrechtbank.

 • Visum

  Voor een aantal landen in de wereld heeft u een visum nodig. Dat is in die landen wettelijk vastgelegd. Wetgeving verandert regelmatig. Daarom kunt u het beste voordat u uw reis boekt, navragen of u een visum moet aanvragen. Dat kan bijvoorbeeld bij uw reisbureau of de ambassade van het land waar u naar toe wilt reizen.

 • Akte van overlijden

  In sommige gevallen heeft u een schriftelijk bewijs nodig dat iemand is overleden. Bijvoorbeeld omdat een pensioenfonds ernaar vraagt. U kunt in de gemeente waar de persoon is overleden een 'uittreksel register van overlijden' aanvragen. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt deze akte op. Een afschrift van die akte is een officieel bewijs van overlijden.

 • Inzagerecht BRP

  De Europese 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) geeft u onder het recht op inzage in de gegevens die de gemeente allemaal van u registreert in de verschillende administraties. Maar ook waarom we die gegevens bijhouden en met wie ze gedeeld worden. Zo'n AVG-inzageverzoek doet u bij de functionaris gegevensbescherming. Inzage in de gegevens van de BRP (Basisregistratie personen) is daar onderdeel van. U kunt ook alleen inzage vragen in de gegevens in de BRP.

 • Huwelijksbevoegdheid

  Gaat u in het buitenland trouwen? Of sluit u in het buitenland een partnerschap? Dan kan de buitenlandse instantie u vertellen welke documenten u hiervoor nodig heeft. In sommige landen moet u bewijzen dat u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt. De buitenlandse instantie kan u dan vragen om een ongehuwdverklaring of verklaring van huwelijksbevoegdheid.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort aanvragen als u in Nederland woont en niet de Nederlandse nationaliteit heeft; u wel een geldige verblijfsvergunning heeft en u geen paspoort bij uw eigen ambassade kunt krijgen of aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort moet u aanvragen op het Stadskantoor. Voor de aanvraag moet u vooraf een afspraak maken. De aanvraagprocedure duurt minimaal vier weken. Wordt uw aanvraag niet geaccepteerd? Dan krijgt u het rijksgedeelte van de betaalde leges terug.

 • Noodpaspoort

  Is uw reisdocument verlopen of zoekgeraakt? Gaat u binnen heel korte tijd al op reis en kunt u geen vervangend exemplaar meer regelen bij de gemeente? Dan kan een noodpaspoort via de Koninklijke Marechaussee u helpen.

 • Uw levenloos geboren kindje registreren in de Basisregistratie Personen BRP

  U kunt uw levenloos geboren kindje laten inschrijven bij uw persoonsgegevens. Dat kan in de gemeente waar u woont. Het maakt niet uit na hoeveel weken zwangerschap uw baby geboren is, en ook niet hoe lang dat geleden was. Uw verlies is een ingrijpende, verdrietige gebeurtenis. Wij proberen u daarom bij de administratieve kant hiervan zo goed mogelijk te helpen. Om uw kindje te kunnen registreren in de Basisregistratie Personen (BRP), is een akte nodig. Het is niet altijd bekend of er een akte van uw kindje is. Is uw kindje in Zwolle geboren, dan kijken we eerst in de registers van de burgerlijke stand. Wij informeren u hier dan binnen 3 werkdagen over.