Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  Wanneer u een (staatloze) vreemdeling bent, en een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft, kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen bij de gemeente. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument.

 • Echtscheiding melden

  U kunt uw huwelijk laten ontbinden door de rechter een echtscheiding te laten uitspreken. Elke partner of beide partners samen kunnen om een echtscheiding vragen.

 • Verklaring onder ede of belofte

  In principe worden alleen persoonsgegevens in de administratie van de gemeente (BRP) opgenomen die uit bron-documenten komen, omdat ze juist, volledig, actueel en betrouwbaar moeten zijn. Wanneer u geen officiële bron-documenten kunt leveren, kunt u bij de gemeente een verklaring onder ede of belofte af leggen.

 • Adoptie

  Als u een kind wilt adopteren, kunt u contact opnemen met een advocaat. Voorwaarden Zodra de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken, informeert de griffier van de rechtbank de geboortegemeente van het kind Als het geadopteerde kind uit het buitenland komt, verwerkt de gemeente Den Haag dit in de gemeentelijke basisadministratie De gemeente Den Haag informeert u over de wijzigingen in de gemeentelijke basisadministratie Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 14 0522  

 • Registratie levenloos geboren kind

  Ouders die dat wensen kunnen hun levenloos geboren kind registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat kan ook met terugwerkende kracht; ook eerder levenloos geboren kinderen kunnen dus worden opgenomen in de basisregistratie. Het verzoek tot registratie moet door ouders persoonlijk ingediend worden. Het is niet mogelijk dat één ouder ook namens de andere ouder het verzoek doet. Zie ook op de website Rijksoverheid.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  In de Basisregistratie Personen zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Deze gegevens geeft de gemeente vaak automatisch door aan overheidsinstellingen en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen. Alléén als dit nodig is voor hun wettelijke taken. U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens beperkt aan derden te verstrekken.

 • Ontkenning van het vaderschap door de moeder

  Wanneer de man van een moeder minder dan 306 dagen voor de geboorteaangifte van het kind overlijdt, beschouwt de gemeente deze man als vader van het kind. Wanneer de moeder dit niet wil, kan ze het vaderschap ontkennen tegenover de ambtenaar van de burgerlijke stand. Voorwaarden De moeder ontkent het vaderschap: Voor de geboorte van het kind Bij de geboorteaangifte van het kind Binnen 1 jaar na de geboorte van het kind De ontkenning werkt terug tot de geboorte van het kind Meer informatie Mail naar postbus@meppel.nl of bel Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140522