Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over ons werk of over ons gedrag? U vindt bijvoorbeeld dat wij u niet goed hebben geïnformeerd of dat een afspraak niet snel gen

 • Verzoek geheimhouding persoonsgegevens

  De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. De gemeente is verplicht deze gegevens te gebruiken. U

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Met een bewijs van Nederlanderschap toont u aan dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Dit kan soms nodig zijn bij sollicitaties of bijvoorbeeld ee

 • Geregistreerd partnerschap

  Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan meldt u dit bij de gemeente waar u het partnerschap wilt laten vastleggen. De kosten voor een geregistr

 • Bewijs van in leven zijn

  Sommige pensioenfondsen of andere uitkeringsinstanties vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Vraag dan bij de gemeente een uittre

 • Uittreksel Basisregistratie Personen - BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgege

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. De bezwaarprocedure is iets anders dan de klachtenprocedure. Een klach