Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Naamswijziging achternaam

  Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. U vindt deze voorwaarden op de website www.justis.nl.

 • Reizen met kinderen

  Reist u met uw kind naar het buitenland? Dan kan u toestemming nodig hebben van de andere ouder als u alleen met uw minderjarige kind wilt reizen.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

 • Naamswijziging voornaam

  U kunt de rechter vragen om uw voornaam te wijzigen. U hebt een advocaat nodig om deze aanvraag in te dienen.

 • Geboorteaangifte

  U moet binnen 3 dagen na de geboorte van uw baby aangifte doen (de geboortedag telt niet mee). Aangifte doet u in de gemeente waar uw kind is geboren.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  U doet aangifte van het verloren of gevonden voorwerp bij de gemeente. U kunt dit ook melden via de website verlorenofgevonden.nl.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Als u niet wilt dat bepaalde organisaties uw persoonsgegevens krijgen, kunt u de gemeente om geheimhouding vragen.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan een tijdelijk huisverbod krijgen.