Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  U heeft soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland.

 • Overlijdensaangifte

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. U kunt de aangifte ook zelf doen.

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Dit kan alleen op afspraak. Na 5 werkdagen kunt u het paspoort zelf ophalen.

 • Grond kopen of huren

  Grenst een openbare groenstrook (restgrond) grenst aan uw perceel? Dan kunt u de groenstrook soms kopen of huren.

 • Stookontheffing

  Wilt u snoeihout verbranden of een kampvuur maken, dan moet u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Planschade

  Krijgt een gebied door een omgevingsplan een andere bestemming? Dan kan dat schade voor u opleveren. U kunt een tegemoetkoming vragen voor deze planschade.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Er zijn verschillende afschriften burgerlijke stand. Die gaan over een gebeurtenis in uw leven: geboorte, overlijden, huwelijk of partnerschap en echtscheiding.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Bent u getrouwd, geregistreerd partner, weduwe of weduwnaar? Of bent u gescheiden? Dan kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen. U maakt dan gebruik van de klachtenprocedure.

 • Geregistreerd partnerschap

  Jullie gaat niet trouwen, maar willen jullie relatie wel wettelijk vastleggen? Dan kunnen jullie kiezen voor een geregistreerd partnerschap