Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Als u een aanvraag of bezwaar hebt ingediend en de gemeente beslist niet op tijd, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Trouwlocaties

  Waar kunt u trouwen in Deurne?

 • Overlijden, aangifte

  Als iemand is overleden, dan wordt dit doorgegeven bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Deze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en bedrijven.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Als u een kansspel wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

 • Materialen lenen

  U kunt van de gemeente materialen lenen voor evenementen. Het gaat dan bijvoorbeeld om dranghekken en vlaggenmasten.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Identiteitskaart

  Een identiteitskaart vraagt u persoonlijk aan bij de balie in de gemeente waar u woont.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van stukken grond. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten.

 • Bibob-toets

  Als een overheidsinstantie de integriteit van uw bedrijf onderzoekt, heet dat een Bibob-toets. U moet daarvoor een Bibob-vragenformulier invullen.