Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Deze wet bepaalt dat wij op tijd moeten besluiten op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift.

 • Mislukte automatische incasso (storno)

  Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, mislukt de automatische incasso.

 • Uw rechten

  u heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Aantal termijnen voor automatische incasso

  Het aantal termijnen hangt af van het moment waarop u de automatische incasso aanvraagt.

 • Klachtenprocedure bij aanbesteden

  We hebben een klachtenregeling voor aanbestede diensten en voldoen daarmee aan de Aanbestedingswet. De klachtenregeling draagt bij aan een snelle en zorgvuldige afhandeling van klachten.

 • Betalen in termijnen via automatische incasso

  Wilt u de aanslag in termijnen betalen? Dit kan met een machtiging tot automatische incasso. 

 • Overlijden

  Bij een overlijden stelt de gemeente ons op de hoogte. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

 • Kwijtscheldingsverzoek afgewezen

  Denkt u dat uw verzoek ten onrechte is afgewezen? Dan kunt u een beroepschrift indienen.

 • Terugbetaling automatisch geïncasseerde termijnen

  U heeft het recht om automatisch geïncasseerde termijnen terug te vragen.