Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Legalisatie Handtekening

  Hoe werkt het Maak een afspraak Neem het betreffende document mee naar de afspraak; Denkt u ook aan een geldig legitimatiebewijs? Kosten Een handtekening legaliseren kost € 12,05. U betaalt direct aan de balie. Meer weten Website Rechtspraak.nl

 • Briefadres

  U kunt een adres van een familielid of kennis opgeven als briefadres. Als u zich wilt inschrijven op een briefadres dan stelt de gemeente eerst een onderzoek in. Vraag het briefadres aan in de gemeente waarin het briefadres ligt. Neem hiervoor telefonisch contact op met 14 030.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Hoe werkt het Maak een afspraak Neem een geldig legitimatiebewijs mee; Neem een document mee waarop uw foute gegevens staan; Neem een officieel document met uw juiste gegevens mee, zoals een geboorteakte of verblijfsvergunning; Binnen vier weken corrigeert de gemeente de gegevens die niet kloppen. U krijgt van ons een brief als uw gegevens aangepast zijn. Als de gemeente uw gegevens niet kan of mag corrigeren, krijgt u hier ook een brief van. We houden u dus op de hoogte.

 • Naamgebruik

  Plan een afspraak Digitaal regelen Naamgebruik online aanpassen Op afspraak Maak een afspraak; Neem een geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee. Schriftelijke aanvraag Stuur het aanvraagformulier (pdf, 87 kB) met een kopie van uw legitimatiebewijs aan de: Gemeente IJsselstein Afdeling Klantcontactcentrum Postbus 26, 3400 AA IJsselstein Meer weten Uw naamgebruik heeft te maken met de manier waarop de overheid en andere organisaties met u communiceren. Het heeft geen directe invloed op officiële documenten, zoals uittreksels.

 • Aangifte overlijden

  Plan een afspraak Meenemen Neem de volgende documenten mee: Geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de aangever. Verklaring van overlijden, afgegeven door de arts of lijkschouwer. Bevestiging van overlijden van de uitvaartondernemer, met datum en plaats van de begrafenis/crematie. Trouwboekje, indien van toepassing. B-verklaring met de doodsoorzaak van de overledene – voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Overlijden in het buitenland U heeft een (gelegaliseerde) overlijdensakte uit de plaats van overlijden nodig. U doet aangifte in uw woongemeente. Lees meer over overlijden in het buitenland en op de website van de Rijksoverheid. Voorbeeld: u bent samen met uw vriendin op vakantie in Barcelona. U woont in Utrecht, uw vriendin komt uit Deventer. Uw vriendin komt te overlijden. U vraagt een overlijdensakte aan in Barcelona (plaats van overlijden). U doet aangifte in uw woongemeente (Utrecht). Kosten Aangifte doen van overlijden is gratis. De kosten voor een akte van overlijden zijn € 15,70. Hulp nodig? Kunt u de tekst niet lezen of begrijpt u de informatie (in het document) niet? Neem contact met ons op. Bel 14 030 of stuur ons een bericht. Contactformulier

 • Geboorteaangifte doen

  Plan een afspraak Hoe werkt het Belangrijk om te weten: Doe binnen 3 dagen na de geboorte van uw kind geboorteaangifte. Loopt de periode af op zaterdag, zondag of tijdens een feestdag, dan krijgt u extra tijd om te melden dat u een kind heeft gekregen. Bent u te laat, dan wordt dit gemeld bij het Openbaar Ministerie. U kunt een boete krijgen. Wie doet aangifte? De vader of duomoeder (vrouwelijke partner van de biologische moeder) van het kind doet geboorteaangifte. De moeder van het kind mág aangifte doen, maar dat is niet verplicht. Kunnen de vader, duomoeder of moeder zelf géén aangifte doen, dan mag iemand die bij de geboorte aanwezig was aangifte doen. Bijvoorbeeld de eigenaar van het huis waar het kind is geboren of een medewerker van het ziekenhuis. Geboorte op: Uiterlijk aangifte doen op: Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Vrijdag (en maandag is een feestdag) Woensdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Meenemen naar uw afspraak Geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de persoon die aangifte doet. Geldig(e) paspoort, rijbewijs of identiteitskaart van de moeder. Bewijs van de arts of verloskundige (niet verplicht). Trouwboekje (niet verplicht). Erkenningsakte ongeboren kind, indien van toepassing. Neem het officiële document mee. Akte van naamskeuze, indien van toepassing. Neem het officiële document mee. ​U hoeft de baby niet mee te nemen. Kosten Geboorteaangifte doen kost niks. Een officiële kopie van de geboorteakte kost wel geld.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Maak een afspraak Reden voor verklaring Uw eerste inschrijving bij de gemeente; Een verzoek van u om gegevens op te nemen; Een intern gemeentelijk verzoek. Heeft u niet zo’n officieel document of een ander document met uw gegevens? Dan kunt u een verklaring afleggen waarvoor u een eed of belofte doet. De gemeente neemt uw gegevens dan op in de BRP. Hoe werkt het Maak een afspraak Neem alle officiële documenten die u heeft, mee; Papieren waarop staat waarover u de verklaring gaat afleggen; U kiest zelf of u de eed of de belofte wilt afleggen. De eed legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig” De belofte legt u in alle andere gevallen af. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik”. U legt de verklaring onder ede of belofte af bij de gemeente. We helpen u We bereiden de verklaring, of belofte, samen voor. Hiervoor komt u langs bij het stadhuis. Bel om een afspraak te maken: 14 030. Verklaring wordt niet afgegeven In sommige gevallen gaat de verklaring niet door: Als de gemeente denkt dat uw gegevens niet kloppen; Als de gegevens in strijd zijn met de Nederlandse openbare orde; Als er al een officieel document is (als hierin gegevens staan over bepaalde familieverbanden); Als er een ander document is waaruit de gegevens blijken.

 • Kansspel organiseren

  Hoe werkt het? Vul het aanvraagformulier vergunning organiseren kansspel (pdf, 168 kB) in. Voeg als bijlage een begroting toe. Stuur dit alles naar de gemeente IJsselstein, Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Meld de opzet van het kansspel, de periode en het totaalbedrag aan prijzengeld. We bekijken aan de hand van uw aanvraag of er een vergunning van de gemeente nodig is of niet. Kosten Voor het behandelen van een aanvraag voor een loterij betaalt u € 30,20. Voor het beoordelen van een aanvraag (melding) voor een bingo of prijsvraag gelden geen kosten.

 • Verhuizen

  Hoe werkt het Online verhuizing doorgeven Gebruik uw Digid om in te loggen. U ontvangt na de verwerking een bevestiging op het nieuwe adres. Schriftelijk doorgeven Print het verhuisformulier (pdf, 84 kB) uit en vul het volledig in. Stuur het verhuisformulier samen met de benodigde stukken opsturen naar: Gemeente IJsselstein T.a.v. Klantcontactcentrum/BS Postbus 26, 3400 AA IJsselstein. Persoonlijke aangifte Geef uw verhuizing door bij de receptie in het stadhuis van de gemeente IJsselstein. Hiervoor hoeft u geen afspraak te maken. Meenemen Uw identiteitsbewijs (dat moet nog geldig zijn); Een koopovereenkomst of huurcontract met uw nieuwe adres; Toestemmingsformulier hoofdbewoner (pdf, 71 kB); Toestemmingsverklaring van andere ouder of gezaghouder (pdf, 69 kB); Kopie legitimatiebewijs van de toestemmingever. Verhuist u naar een andere gemeente? Geef uw verhuizing door aan de gemeente waar u naartoe verhuist. U hoeft zich niet uit te schrijven bij de gemeente IJsselstein. Dat regelen wij voor u. Verhuist u naar het buitenland? Kijk dan voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Soms moet u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u verhuist naar het buitenland of in het buitenland gaat trouwen. Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Dit bewijs is handig als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs. Digitaal Online aanvragen Op afspraak Maak een afspraak Neem uw geldig legitimatiebewijs mee; U betaalt aan de balie en krijgt het bewijs direct mee. Kosten Bewijs van Nederlanderschap € 12,05