Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

    Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft ingevuld, maakt u hier een foto of een scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. U neemt mee als u naar ’t Lossers Hoes komt: Ingevuld aanvraagformulier VOG Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt Pinpas, de kosten betaalt u op het gemeentehuis Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

  • Overlijden doorgeven

    De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door. Overlijden online doorgeven Wat moet u weten De uitvaartondernemer heeft nodig: Verklaring van overlijden B-envelop Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar. Als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is, of als het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak Aangifte door familielid of vriend van de overledene Geef binnen 6 werkdagen het overlijden door als de persoon in Losser is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit voor u, maar u kunt dit ook als familielid of vriend doen. Afspraak maken overlijden met uitvaart in Nederland Afspraak maken overlijden met uitvaart in buitenland U neemt mee naar de afspraak: Geldig identiteitsbewijs  Verklaring van overlijden (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) B-envelop (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar, als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Verklaring van geen bezwaar, bij niet-natuurlijke doodsoorzaak (afgegeven door officier van justitie) Trouwboekje van de overledene, als u het overlijden erin wilt zetten Kosten Doorgeven overlijden is gratis.  Als u een overlijdensakte wilt: € 15,70 Wat u moet regelen als nabestaande Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van wat u als nabestaande moet weten en regelen. Bekijk Overlijden: wat moet ik regelen?

  • Bingo, loterij of kansspel organiseren

    Als u met uw vereniging een loterij of kansspel organiseert, moet u een vergunning aanvragen. Bij een bingo of rad van avontuur hoeft u alleen een melding te doen. Melding doen Een bingo of rad van fortuin waarbij prijzen te winnen zijn, meldt u minstens 2 weken van tevoren. Melding klein kansspel Overzicht bij melding klein kansspel Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng ze langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een klein kansspel aanleveren bij de gemeente. Voorwaarden De opbrengst is voor een goed doel. De vereniging bestaat tenminste 3 jaar. De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel. Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten. De waarde van de te winnen prijzen is niet hoger dan € 400 per serie. De waarde van het totaal aan prijzen is niet hoger dan € 1550 per bijeenkomst. Vergunning aanvragen Als u met uw vereniging een loterij organiseert waarbij prijzen te winnen zijn, dan moet u minstens 6 weken van tevoren een vergunning aanvragen. Vergunning kansspel Stuur het ingevulde en ondertekende formulier naar: Gemeente Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser E-mail: gemeente@losser.nl Of breng het langs in ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1 in Losser. Van de verloting moet u een afzonderlijke en overzichtelijke administratie voeren. Maximaal 2 weken na afloop moet u een financieel verslag van een loterij aanleveren bij de gemeente. Met toelichting en trekkingslijsten. Voorwaarden De totale netto-opbrengst is voor een goed doel. U mag alleen noodzakelijke onkosten maken. De vereniging bestaat tenminste 3 jaar. De vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel, dat niets te maken heeft met een kansspel. Niemand van de vereniging heeft persoonlijk voordeel van de opbrengsten. Kinderen tot 16 jaar mogen op of aan de openbare weg geen loten verkopen. Prijzen, loterijbelasting en overige onkosten mogen samen niet meer zijn dan 50 procent van de waarde van de verkochte loten. De prijzen mogen niet bestaan uit geld, waardepapieren of alcohol. De totale waarde van de prijzen is niet meer dan € 4500. Is dit hoger, dan moet u een vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Bij de trekking is een notaris aanwezig. Ook moet iedereen die dat wil bij de trekking aanwezig kunnen zijn.