Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Loterij, kienavond of kansspel organiseren

  Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Soms heft het alleen te melden. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

 • Zienswijze indienen

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een ontwerpbesluit van de gemeente. Voorbeelden zijn: ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp omgevingsvergunningen. Over een ontwerpbesluit van de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders of de raad kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht. Deze mogelijkheid staat dan aangegeven onder de bekendmaking van het ontwerpbesluit. In de meeste gevallen mogen alleen belanghebbenden een zienswijze indienen. Als iedereen deze mogelijkheid heeft, dan staat dat bij het ontwerpbesluit specifiek vermeld. Een ontwerpbesluit wordt openbaar bekendgemaakt door middel van een publicatie op de website van de gemeente Sittard-Geleen ( bekendmakingen) en www.overheid.nl. Na afloop van de ter inzage legging van het ontwerpbesluit neemt de gemeente een definitief besluit. Als u een zienswijze heeft ingediend, stelt de gemeente u op de hoogte van het besluit en de manier waarop uw zienswijze hierbij is betrokken. Dat besluit wordt ook openbaar bekend gemaakt. Zienswijze Met ‘zienswijze’ wordt bedoeld de zienswijze in het kader van de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (U.O.V.),  zoals opgenomen in afdeling 3.4 Awb. De uniforme openbare voorbereidingsprocedure  biedt de mogelijkheid om door middel van een zienswijze te reageren op een ontwerpbesluit. In het definitieve besluit kan het bestuursorgaan rekening houden met die zienswijzen. Tegen dat definitieve besluit kunnen belanghebbenden vervolgens beroep en hoger beroep instellen. U hoeft dan niet eerst nog een bezwaarschrift in te dienen.  De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure is soms wettelijk voorgeschreven, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een bestemmingsplan, of bij sommige omgevingsvergunningen. Een bestuursorgaan kan er ook voor kiezen om vrijwillig een zienswijzenprocedure in te lassen bij plannen of besluiten, waarbij dat niet is voorgeschreven. Bijvoorbeeld bij een structuurvisie

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenverstrekker om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita aanvragen. Als u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor gebruik in Nederland, kunt u het online aanvragen. U ontvangt het uittreksel binnen 3 werkdagen per post. Online aanvragen Kosten Bewijs van in leven zijn: € 17,65 Bewijs van in leven zijn voor een pensioenverstrekker: gratis Bewijs van in leven zijn voor buitenland Als u een bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een instantie in het buitenland, moet u het persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen. Maak dan een afspraak voor een Bewijs van in leven zijn (Internationaal).  

 • Briefadres

  U kunt een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Een briefadres kunt u aanvragen in de gemeente waar de persoon die u het briefadres verleent, woont. Een briefadres wordt niet zonder meer toegekend. Nadat u een aanvraag heeft ingediend, wordt deze beoordeeld en ontvangt u binnen 4 weken bericht of uw aanvraag is goedgekeurd. Let op: Een postbus is geen briefadres. Postbussen kunnen dan ook niet bij de gemeente worden aangevraagd. U kunt dit zelf regelen via http://www.postnl.nl/ . Aanvragen Alleen als u verhuist naar een zorginstelling kunt u online een briefadres aanvragen. In alle andere gevallen vraagt u het briefadres persoonlijk aan in de stadswinkel. U komt samen met degene die toestemming verleent tot het houden van het briefadres op zijn woonadres. Maak hiervoor een afspraak Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Ook bij online aanvragen kan de afhandeling langer duren. Onze excuses voor het ongemak. Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak op tijd een afspraak. Regelt u het online? Doe dit dan ook op tijd.  Online aanvragen (bij verhuizing naar een zorginstelling)   De regels rondom het toekennen van briefadres kunt u in de Regeling briefadres gemeente Sittard-Geleen 2023 op overheid.nl .

 • Aangifte overlijden

  Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden, maar nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte overlijden door begrafenisondernemer Als begrafenisondernemer kunt u online aangifte van overlijden doen. Dit doet u binnen 6 dagen na het overlijden in de gemeente waar het overlijden plaatsvond. Het verlof voor begraven of cremeren wordt door de gemeente opgestuurd.   Online doorgeven Aangifte overlijden door nabestaanden Nabestaanden kunnen alleen in de Stadswinkel aangifte van overlijden doen. Maak hiervoor telefonisch een afspraak, bel 14046. Kosten Aangifte overlijden Gratis Afschrift overlijdensakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 16,60   Begraafplaatsen Waar zijn de begraafplaatsen in Sittard-Geleen?  

 • Legalisatie handtekening

  De legalisatie van een handtekening is een verklaring van echtheid van de geplaatste handtekening. U moet hiervoor persoonlijk bij de gemeente uw handtekening op het document zetten. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw legitimatiebewijs. De gemeente legaliseert uitsluitend documenten die door de gemeente zelf worden afgegeven.  Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent. Wij werken aan een oplossing hiervoor Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak tijdig een afspraak.  Onze excuses voor het ongemak.   Maak een afspraak   Documenten waarmerken Het waarmerken van een document is iets anders als het legaliseren van een handtekening. Zie de pagina waarmerken document voor meer informatie.  Kosten Het legaliseren van een handtekening kost €13,85 Meenemen geldig legitimatiebewijs met een handtekening die overeenkomt met de handtekening waarvoor u de legalisatie aanvraagt het document waarop u de handtekening wilt plaatsen pinpas of contant geld

 • Paspoort

  Een paspoort vraagt u persoonlijk aan in de Stadswinkel in Geleen. Maak hiervoor een afspraak. Na vijf werkdagen kunt u het paspoort zelf ophalen op afspraak of laten bezorgen. Als u het paspoort wilt laten bezorgen kunt u dit aangeven bij de aanvraag in de Stadswinkel. Kinderen van alle leeftijden moeten aanwezig zijn bij aanvraag en afhalen van een paspoort. Let op: Door grote drukte en de paspoortpiek zijn onze wachttijden voor het maken van een afspraak in onze Stadswinkel op dit moment langer dan u van ons gewend bent.  Moet of wilt u een afspraak maken in onze Stadswinkel? Houd hier dan rekening mee en maak op tijd een afspraak.  Onze excuses voor het ongemak! Maak afspraak Snel nodig? Als u uw paspoort snel nodig heeft kunt u een spoedafspraak maken. U kunt uw paspoort dan binnen 1 à 2 werkdagen ophalen op afspraak. Voor een spoedafspraak betaalt u extra. Kosten Overzicht kosten paspoort Soort paspoort Prijs Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder € 83,85 Paspoort voor volwassenen van 18 jaar en ouder, met spoedaanvraag (€ 57,05 extra) € 140,90 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar € 63,40 Paspoort voor jongeren tot 18 jaar, met spoedaanvraag (€ 57,05 extra) € 120,45 Bezorgen van een paspoort € 18,00 Bezorgen van een extra paspoort € 8,60 vluchtelingen- of vreemdelingenpaspoort € 63,40 De tarieven worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Dat heet de "legesverordening". Hierover leest u meer op onze tarievenpagina.   Meenemen naar de afspraak Let er op dat u het volgende meeneemt naar de afspraak: Als u 18 jaar of ouder bent   alle paspoorten en ID-kaarten die u heeft, ook als deze zijn verlopen één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan zes maanden. Neemt u geen pasfoto mee óf een pasfoto ouder dan zes maanden? Dan kan de aanvraag niet doorgaan. U moet dan een nieuwe afspraak maken. Houd hierbij rekening dat het momenteel langer kan duren om een nieuwe afspraak in te plannen. In dit nieuwsbericht leggen we uit waarom. pinpas (of contant geld) Als je jonger dan 18 bent alle paspoorten en ID-kaarten, ook als deze zijn verlopen. Verlopen documenten worden ingenomen. één pasfoto, bekijk de eisen op rijksoverheid.nl Let op: de pasfoto mag niet ouder zijn dan zes maanden. Neem je geen pasfoto mee óf een pasfoto ouder dan zes maanden? Dan kan de aanvraag niet doorgaan. Je moet dan een nieuwe afspraak maken. Houd hierbij rekening dat het momenteel langer kan duren om een nieuwe afspraak in te plannen. In dit nieuwsbericht leggen we uit waarom. komen beide ouders mee? Dan moeten zij ook een legitimatiebewijs meenemen kan één van de ouders er niet bij zijn? Neem dan ook mee: het formulier toestemming afgifte reisdocument minderjarige (pdf, 28 kB), ingevuld en ondertekend door de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen een kopie van het legitimatiebewijs van de ouder die niet mee naar de afspraak kan komen pinpas (of contant geld) Let op: heeft maar 1 van de ouders, of iemand anders gezag over het kind? Dan mag alleen die een paspoort voor het kind aanvragen. Ophalen U kunt het paspoort persoonlijk na 5 werkdagen ophalen bij de Stadswinkel in Geleen. Dit kan alleen op afspraak. Als u het paspoort komt aanvragen, maken we met u een afspraak wanneer u het kunt komen ophalen.  Reizen met kinderen Kinderen van alle leeftijden moeten een eigen paspoort of ID-kaart hebben als ze naar het buitenland reizen. Vanaf 14 jaar moeten kinderen een eigen paspoort of ID-kaart hebben om zich te kunnen legitimeren, ook in Nederland. Let op: Reist u met kinderen naar het buitenland en heeft u een andere achternaam dan zij, dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. Kijk voor de meest actuele informatie hierover op rijksoverheid.nl Geldigheid Paspoort voor volwassenen (18 jaar en ouder): 10 jaar Paspoort voor jongeren (tot 18 jaar): 5 jaar Reisdocument laten bezorgen Heeft u een paspoort of ID-kaart aangevraagd en wilt u dit laten bezorgen op de tijd en plaats die u zelf wenst? Dat kan! Lees meer over het bezorgen van een reisdocument Meer informatie Paspoort kwijt of gestolen? Lees meer informatie over het verschil tussen paspoort of ID-kaart op rijksoverheid.nl

 • Geboorteaangifte

  Als uw kind geboren is in de gemeente Sittard-Geleen, geeft u de geboorte binnen 3 werkdagen aan in de Stadswinkel. Maak hiervoor een afspraak, bel 14046. Wat u moet weten U doet aangifte in de gemeente waar uw kind geboren is. U hoeft uw kind niet mee te nemen. Kan de vader of moeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand het doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. U kunt alleen tot en met de geboorteaangifte gratis een naamskeuze doen.  Doet u de naamskeuze tijdens de geboorteaangifte? Dan moet de moeder altijd persoonlijk aanwezig zijn, samen met de vader (erkenner).  Wilt u uw kind(eren) ná de geboorteaangifte alsnog een gecombineerde achternaam geven? Dan kost dit geld. Maakt u zelf geen keuze voor de achternaam van het kind? En bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader. Bent u niet getrouwd en geen geregistreerde partners? En is het kind niet erkend? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. Lees meer over een gecombineerde achternaam Wanneer geboorteaangifte U doet altijd binnen 3 dagen aangifte van geboorte. Wanneer moet u geboorteaangifte doen? Het kind is geboren op Doe aangifte uiterlijk op Maandag Donderdag Dinsdag Vrijdag Woensdag Maandag Donderdag Maandag Vrijdag Dinsdag Zaterdag Dinsdag Zondag Woensdag Is de derde dag een weekenddag of een feestdag? Dan kunt u uiterlijk op de eerste werkdag na het weekend of de feestdag aangifte doen. Meenemen geldig legitimatiebewijs geboortebewijs (de verloskundige of arts die bij de geboorte aanwezig was geeft dit af) trouwboekje of partnerschapsboekje. Als u dit heeft, dan kunt u uw kind daarin laten bijschrijven. Het is niet verplicht. een erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend akte van naamskeuze als bij erkenning voor de geboorte is vastgelegd welke achternaam uw kind krijgt Kosten   Prijs Aangifte geboorte Gratis Afschrift geboorteakte (uittreksel Burgerlijke Stand) € 16,60 Meer informatie Gecombineerde achternaam Wanneer ontvang ik het BSN van mijn kind na de geboorteaangifte? Hoe kan ik een kind erkennen? Hoe kan ik een geboorteakte aanvragen? Wat moet ik doen om mijn levenloos geboren kind te registreren? ​

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen heeft. Werkgevers en andere organisaties kunnen hierom vragen. U vraagt de VOG aan bij Justis of bij de gemeente. De gemeente stuurt uw aanvraag naar de dienst Justis. Dienst Justis beoordeelt de aanvraag en stuurt meestal binnen 4 weken de VOG (of afwijzing) toe per post. Soms is er meer onderzoek nodig en duurt de aanvraag 8 weken.  Download het formulier van de website van Justis. Vul het formulier helemaal in, laat het formulier ondertekenen (inclusief stempel organisatie). Scan het formulier daarna in en stuur het digitaal naar ons toe.  Let op: In augustus 2023 heeft Justis nieuwe VOG-formulieren beschikbaar gesteld en worden oude formulieren niet meer door Justis geaccepteerd. Enkel formulieren met daarin de datum ‘augustus 2023’ kunnen door ons in behandeling worden genomen. VOG aanvragen met DigiD   Kosten VOG aanvragen bij de gemeente: € 41,35 Let op: u ontvangt de VOG alleen als u in de gemeente Sittard-Geleen woont. Is dat niet het geval en vraagt u toch een VOG aan? Dan betalen wij de door u betaalde kosten niet terug.  VOG digitaal via werkgever: meer informatie op justis.nl. VOG voor vrijwilligers: meer informatie op justis.nl VOG online aanvragen via werkgever Het is mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van u vraagt. Neem met hen contact op voor meer informatie. VOG digitaal via werkgever: meer informatie op justis.nl. Gratis VOG voor vrijwilligers Vrijwilligers die met mensen werken in een afhankelijkheidssituatie kunnen een gratis VOG krijgen. De gratis VOG kan alleen digitaal worden aangevraagd via de vrijwilligersorganisatie, neem met hen contact op voor meer informatie.  VOG voor vrijwilligers: meer informatie op justis.nl  

 • Bezwaar maken

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. U kunt dan meestal bezwaar maken. Of bezwaar mogelijk is, staat in het besluit. Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen, WOZ-waarde of een parkeerbon van de gemeente doet u bij de BsGW.  Voor online bezwaar maken heeft u uw DigiD nodig. Bezwaar online indienen Bezwaarschrift intrekken U kunt uw bezwaar altijd intrekken. Dat kan tijdens de hoorzitting mondeling. Buiten de zitting kan dat alleen schriftelijk. Om uw bezwaar online in te trekken heeft u heeft uw DigiD nodig. Bezwaarschrift intrekken   Bezwaar maken Besluiten worden bekend gemaakt via officielebekendmakingen.nl. Of het besluit wordt naar u toegestuurd. U heeft dan 6 weken tijd om bezwaar te maken.  U kunt zowel online als schriftelijk bezwaar maken. U kunt een schriftelijk bezwaar sturen naar: Gemeente Sittard-Geleen Postbus 18 6130 AA Sittard Zorg dat in uw bezwaar in ieder geval de volgende gegevens zijn opgenomen: uw naam en adres de datum waarop u de brief stuurt met welk besluit u het niet eens bent waarom u het daarmee niet eens bent uw handtekening Hoe gaat het verder Nadat u een bezwaar heeft opgestuurd ontvangt u een schriftelijke bevestiging met antwoordkaart. Daarop kunt u aangeven of wilt spreken tijdens de hoorzitting. Een medewerker van de gemeente neemt uw bezwaar in behandeling. De commissie bezwaarschriften brengt een advies uit aan de gemeente. De gemeente moet binnen 12 weken beslissen over uw bezwaar. De termijn voor die 12 weken gaat in op de dag ná de laatste dag dat u bezwaar kon indienen. Als het nodig is mag de gemeente 1 keer verlengen met maximaal 6 weken.  Voorlopige voorziening Ook als u bezwaar maakt, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Bezwaar maken namens iemand anders Maakt u bezwaar namens iemand anders? Dan moet die persoon u een volmacht verlenen. Dit heet een machtiging. Hiervoor vult die persoon het machtigingsformulier in.  Maak van het ingevulde en ondertekende formulier een scan of een duidelijke en goed leesbare foto en stuur deze mee met uw bezwaar. Beroep Als u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan. U moet uw beroep binnen 6 weken na de beslissing indienen bij de rechter. Meer informatie over in beroep gaan op rechtspraak.nl Voorlopige voorziening Ook als u in beroep gaat, mag het besluit al worden uitgevoerd. Wilt u dat juist voorkomen en heeft u daarvoor een goede reden? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Limburg. Hoe u dat doet leest u op: rechtspraak.nl. Jaarverslagen De commissie bezwaarschriften maakt elk jaar een jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen door te bellen naar 14046 en te vragen naar het secretariaat van de commissie bezwaarschriften.  Meer informatie over bezwaar en beroep? Wilt u meer informatie? Lees dan de brochure “Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid”. Download deze op de site van de Rijksoverheid. Of bel naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).