Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Kansspel organiseren

  Bij een kansspel gokken de deelnemers om iets te kunnen winnen. De prijzen blijven onder een vastgesteld bedrag. Voorbeelden van kleine kansspelen zijn bingo en rad van avontuur.

 • Echtscheiding melden

  U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarna meldt uw advocaat, uzelf of uw voormalig partner de echtscheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. Ook is het belangrijk om bij een scheiding uw geldzaken goed te regelen. Zo voorkomt u betalingsachterstanden en schulden. Onder 'Bijzonderheden' vindt u tips.

 • Briefadres aanvragen

  Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terechtkomt. U kunt een briefadres gebruiken als u geen woonadres heeft of verblijft in een instelling. Kunt u niet zelf aan een briefadres komen? Dan helpt de gemeente u hierbij.

 • Bezwaarschrift indienen

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U kunt dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning afwijst. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen.  Het is niet mogelijk uw verzoek/bezwaarschrift per e-mail in te dienen. U kunt dit wel doen met uw DigiD. U kunt uiteraard dit ook per brief (indien u wenst - aangetekend of met een ontvangstbewijs van de receptie) indienen.

 • Klacht indienen

  Dien een klacht in als u niet tevreden bent over de dienstverlening van de gemeente Uithoorn. Dat kunt u doen via DigiD of per post. U kunt bijvoorbeeld een klacht indienen als: U vindt dat u het antwoord, de oplossing of een product niet op tijd heeft gekregen of U niet tevreden bent over de kwaliteit van het antwoord, de oplossing of het product of U niet correct bent behandeld door een medewerker. Klacht over de gemeente indienen

 • Adresonderzoek aanvragen

  Een adresonderzoek is een administratief onderzoek. De gemeente onderzoekt of de mensen die ingeschreven staan op het adres daar ook wonen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Staat er iemand op uw adres ingeschreven terwijl hij niet bij u woont? Dan kunt u misschien geen huurtoeslag krijgen. Ook kan een persoon die onterecht op een adres staat ingeschreven fraude plegen. Bijvoorbeeld door toeslagen aan te vragen. Instanties kunnen ook om een adresonderzoek vragen als zij adresgegevens uit de basisregistratie personen gebruiken.

 • Paspoort of identiteitskaart aanvragen

  Bij de aanvraag wordt uw huidige paspoort ingenomen als het verlopen is. Is uw paspoort nog geldig, dan levert u het in bij het ophalen of bij het laten bezorgen. Als u uw oude paspoort wilt houden, dan kunt u dit aangeven. U krijgt het dan geperforeerd terug.   Bevat uw oude paspoort nog een geldig visum? Dan moet u aangeven dat u die pagina’s niet geperforeerd wilt hebben. Vraag bij het consulaat of ambassade van het land of het visum dan nog bruikbaar is.

 • Geboorteaangifte doen

  U doet de geboorteaangifte uiterlijk 3 dagen na de geboorte. Dit doet u bij de gemeente waar het kind geboren is. Is de derde dag een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerste werkdag erna doen. Ook is het belangrijk om bij de geboorte van een kind uw geldzaken goed te regelen. Zo voorkomt u betalingsachterstanden en schulden. Onder 'Bijzonderheden' vindt u tips. Maak een afspraak

 • Gemeentegrond gebruiken

  Voor de aanvraag van een vergunning om gemeentegrond te gebruiken, heeft u nodig: een situatietekening van de locatie waar de voorwerpen worden geplaatst.  De vergunning kan worden geweigerd als: Het beoogde gebruik schade toebrengt aan de weg; Het beoogde gebruik gevaar oplevert voor de bruikbaarheid of een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg; Het beoogde gebruik gevaar, hinder of overlast oplevert; Het beoogde gebruik de openbare ruimte verontreinigt; Het beoogde gebruik afbreuk doet aan het uiterlijk van de openbare ruimte.  Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken dan kunt u contact opnemen via gemeente@uithoorn.nl of telefoon 0297-513111.

 • Verhuizing doorgeven

  Als u gaat verhuizen, geeft u dit door bij de gemeente waar u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen, moet u dit doorgeven. Ook is het belangrijk om bij een verhuizing uw geldzaken goed te regelen. Zo voorkomt u betalingsachterstanden en schulden. Onder 'Bijzonderheden' vindt u tips. U kunt uw verhuizing doorgeven via DigiD of u maakt een afspraak en komt persoonlijk naar het gemeentehuis. Maak uw keuze:  Geef uw verhuizing via DigiD door of Maak een afspraak bij de gemeente