Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Bezwaar maken tegen belastingaanslag

  Als je het niet eens bent met de aanslag voor de waterschapsbelasting, dan kun je bezwaar maken.

 • Zienswijze indienen

  Soms neemt waterschap Hollandse Delta pas een besluit als er een goed inzicht is in alle betrokken belangen. U kunt dan een zienswijze indienen.

 • Bezwaar maken tegen beslissingen van het waterschap

  Als u het niet eens bent met een beslissing van waterschap Hollandse Delta, kunt u schriftelijk bezwaar maken.

 • Nadeelcompensatie

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.