Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Privacyverklaring

  In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Westerveld omgaat met uw persoonsgegevens. En welke rechten u heeft op het gebied van privacy. Informatie over het gebruik van cookies kunt u vinden in onze cookieverklaring.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel uit de BRP is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt een uittreksel nodig hebben als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting, als u uw auto wilt overschrijven of bij een huwelijk of echtscheiding.

 • Paspoort

  U kunt uw paspoort aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een paspoort is tien jaar geldig, maar voor jongeren onder de 18 jaar is een paspoort vijf jaar geldig. Voor het aanvragen en afhalen van een paspoort moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch via 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. Een identiteitskaart is tien jaar geldig, maar voor jongeren onder de 18 jaar is een identiteitskaart vijf jaar geldig. Voor het aanvragen en afhalen van een identiteitskaart moet u een afspraak maken. Dat kan via het afsprakenformulier of telefonisch. Bel hiervoor naar 14 0521. Bekijk ook de openingstijden.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet of de WOZ-beschikking door u zijn verzonden. Als u na die zes weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' verklaren. Uw bezwaarschrift zal dan ambtshalve worden afgehandeld. Tegen een ambtshalve uitspraak is beroep niet mogelijk.

 • Automatische incasso gemeentelijke belastingen

  Als u de gemeente machtigt voor automatische incasso voor de gemeentelijke belastingen, wordt het totaalbedrag van het aanslagbiljet in bijbehorende termijnen afgeschreven van het rekeningnummer dat u heeft opgegeven. De data waarop de bedragen worden afgeschreven, staan op het aanslagbiljet vermeld. Aanvragen, intrekken of wijzigen Met bovenstaand digitaal formulier kunt u de automatische incasso: Aanvragen; Intrekken; Wijzigen: u kunt uw IBAN-rekeningnummer wijzigen. Deelname aan de automatische incassoregeling is niet mogelijk wanneer het totaalbedrag van een aanslagbiljet meer dan € 50.000 bedraagt.

 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Als u wilt trouwen in de gemeente Westerveld vult u een melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in. Dit stond vroeger bekend als in ondertrouw gaan. Tussen het moment van ontvangst van de melding en het huwelijk/geregistreerd partnerschap zelf moeten veertien dagen zitten. De melding is één jaar geldig, gerekend vanaf de datum van ontvangst door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Overleg de datum eerst met afdeling Burgerzaken van uw huwelijksgemeente. Dit doet u om eventuele teleurstelling van een reeds volgeboekte datum te voorkomen.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Let op: heeft bijvoorbeeld een geboorte plaatsgevonden in het ziekenhuis? Dan is er destijds aangifte gedaan in de gemeente waar het ziekenhuis staat. Daar blijft dan ook het geboorteregister. Dit geldt ook voor het huwelijks- en overlijdensregister. Die blijven in de gemeente waar het huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.