Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Geboorteaangifte doen

  Is uw kind geboren? Dan kunt u een afspraak maken met de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Woont u in de gemeente Borne en wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan derden verstrekt? Dien dan online een aanvraag voor geheimhouding van uw persoonsgegevens in.

 • Inschrijven nieuwbouw / bouwkavel

  Om in aanmerking te komen voor de koop van bouwgrond moet u bij de gemeente ingeschreven staan als gegadigde.

 • Verklaring omtrent gedrag

  Hebt u een nieuwe baan of wilt u een visum aanvragen? Dan hebt u vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig.

 • Briefadres aanvragen

  Heeft u geen woonadres? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres.

 • Kind erkennen

  Als twee mensen samen een kind krijgen en niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, heeft het kind wettelijk gezien één ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch gezien de ouder te worden van het kind. De persoon die het kind erkent hoeft niet de biologische ouder te zijn.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken nadat het besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft. Dat kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Meestal is de datum van verzending of publicatie ook de datum van bekendmaking. In sommige gevallen kan dat afwijken. Wanneer u twijfelt over de datum van bekendmaking kunt u contact opnemen met de betreffende vakafdeling van de gemeente, om te voorkomen dat uw bezwaarschrift te laat wordt ingediend.