Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Erkenning kind

  U kunt een kind erkennen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft. U wordt dan samen met de moeder wettelijk ouder van het kind. Erkennen van een kind is gratis. Elk volgend kind dat uit dezelfde relatie wordt geboren, is niet automatisch erkend.  Als een volgend kind wordt erkend dan krijgt het dezelfde naam als het eerste erkende kind. Afspraak erkenning kind  Afspraak erkenning ongeboren kind 

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Aangifte van Overlijden

  De aangifte vindt plaats in Papendrecht, als de persoon hier is overleden.  U kunt de aangifte laten verzorgen door de begrafenisondernemer. U kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente. Online regelen Uitvaartondernemers kunnen online aangifte van overlijden doen. Aangifte van overlijden doen (E-herkenning) Maak een afspraak Opmaken van een akte van overlijden Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het overlijden van iemand die als inwoner van de gemeente staat ingeschreven wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt. Alle (semi-)overheidsinstellingen krijgen automatisch bericht van het overlijden.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een nieuwe baan vraagt de werkgever vaak om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar oplevert voor die nieuwe baan. Kosten € 41,35 Afhandeling Binnen 4 weken krijgt u de verklaring thuisgestuurd. Regelen Voor de aanvraag komt u persoonlijk naar de gemeente. U neemt op afspraak het volledig ingevulde formulier mee. Verderop in deze pagina vindt u meer formulieren. Maak een afspraak Dienst Justis (Direct naar aanvraagformulier) 

 • Volkstuinen

  De gemeente verhuurt diverse percelen grond aan twee volkstuinverenigingen. Om in aanmerking te komen voor deze tuintjes neemt u telefonisch contact op met het bestuur van de vereniging. Volkstuinvereniging Door Een Dracht Sterk De Volkstuinvereniging Door Een Dracht Sterk (telefoonnummer 078-6410334) verhuurt op de volgende locaties tuintjes: Volkstuinencomplex ter hoogte van de Noordhoekse Wiel Volkstuinencomplex ter hoogte van de Amberdreef/Ericahof Volkstuinencomplex in de Tiendzone (wijk Oostpolder) Vereniging Organische Tuin Papendrecht De Vereniging Organische Tuin Papendrecht (telefoonnummer 06-38639947) verhuurt op de volgende locaties tuintjes: Volkstuinencomplex ter hoogte van de Hoepmaker 30

 • Briefadres

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont of verblijft. In uitzonderingsgevallen kunt u zich op een briefadres laten inschrijven, bijvoorbeeld bij verblijf in bepaalde instellingen voor gezondheidszorg, kinderbescherming of in een penitentiaire instelling. Of u in aanmerking komt voor een briefadres, is altijd maatwerk. Dien dus altijd een aanvraag in. De gemeente beoordeelt of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Binnen 4 weken wordt op uw verzoek beslist. U krijgt hier een brief over. Een briefadres is een adres van bijvoorbeeld een familielid, waar de gemeente uw post kan laten bezorgen. Dit familielid zorgt er vervolgens voor dat de post bij u terecht komt. Let op: u kunt zich nooit met een briefadres op een postbusnummer in laten schrijven! Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan dit verzoek. Afhandeling U komt langs bij de balie van het team Dienstverlening. Is de aanvraag compleet en correct, dan wordt uw verzoek direct afgehandeld. Maak een afspraak

 • Echtscheiding inschrijven

  Het verzoek tot echtscheiding wordt door een advocaat ingediend bij de rechtbank, dat kan nooit bij de gemeente. De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Zodra deze uitspraak definitief is, stuurt de rechter deze uitspraak via de advocaat naar de ambtenaar van de burgerlijke stand naar de plaats waar eerder het huwelijk plaatsvond. De ambtenaar schrijft de echtscheidingsbeschikking van de rechtbank in de registers van de burgerlijke stand in. Als het huwelijk in het buitenland werd gesloten, wordt de echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag. De ambtenaar schrijft uw echtscheiding direct in. Kosten De inschrijving van uw echtscheiding is gratis.

 • Verklaring onder ede of belofte

  Iedere burger is verplicht alle officiële documenten te tonen die nodig zijn voor de juiste registratie van zijn persoonsgegevens in de Basisregistratie personen. Dit geldt ook voor gebeurtenissen die zich in het buitenland hebben voorgedaan. Voorbeelden van deze documenten zijn uw geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Juiste registratie In de Basisregistratie personen mogen persoonsgegevens alleen aan de hand van dit soort documenten worden opgenomen. Bijna alle overheidsinstellingen maken gebruik van uw persoonsgegevens zoals deze in de Basisregistratie personen zijn opgenomen. Daarom is een juiste registratie ook voor uzelf heel belangrijk. Gegevens op laten nemen onder ede of belofte Als u geen buitenlandse documenten kunt krijgen of als dit in redelijkheid niet van u kan worden gevraagd, dan kunnen bepaalde gegevens worden opgenomen aan de hand van een door u onder ede of belofte afgelegde verklaring. Deze eed of belofte legt u af bij de Afdeling Publiekszaken. Afhandeling Na het afleggen van verklaring onder ede of de belofte worden uw gegevens direct verwerkt. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan het afleggen van deze verklaring onder ede of belofte.

 • Naamskeuze kind

  Bij de aangifte van het eerste kind uit uw huwelijk of bij de erkenning (ongeboren vrucht) van een eerste kind, kunt u de geslachtsnaam van het kind kiezen. U kunt daarbij kiezen tussen de geslachtsnaam van de vader of die van de moeder. U kunt niet kiezen voor een combinatie van de beide geslachtsnamen! De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte op van uw naamskeuze. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit dezelfde relatie. Geen naamskeuze Maakt u geen keuze? Als u gehuwd bent, krijgt het eerste kind de geslachtsnaam van de vader. Bent u niet gehuwd, en is het kind alleen erkend, dan heeft het kind de geslachtsnaam van de moeder. Alleen als zowel erkenning en gelijktijdige naamskeuze is gedaan, krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader. Kosten Het vastleggen van de naamskeuze voor uw kind is gratis.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het “bewijs van in leven zijn” is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: “Attestatie de vita”. Het “bewijs van in leven zijn” kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het “bewijs van in leven zijn” is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Kosten Een “bewijs van in leven zijn” kost € 15,70 (2023). Als u de verklaring nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds, dan krijgt u het bewijs kosteloos mee. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds laten zien. Aanvragen Aanvragen via de website kan met DigiD, de behandeling van uw aanvraag duurt 3 werkdagen. Als u langs komt bij het team Dienstverlening kunt u de verklaring direct meenemen. Neem uw legitimatiebewijs mee. Maak via onderstaande link een afspraak om langs te komen. U vraagt eenvoudig online dit uittreksel aan. Online aanvraag Komt u liever bij de balie langs?  Maak een afspraak