Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Verkoop groenstroken

  Inwoners van Zwolle kunnen in een aantal gevallen groenstroken kopen van de gemeente om als tuin of tuinuitbreiding te gebruiken.

 • Gezamenlijk gezag

  Om juridische handelingen voor een minderjarige te kunnen verrichten, staat een minderjarig kind onder gezag. Het gezag ontstaat automatisch of op aanvraag.

 • Partnerschap omzetten in een huwelijk

  U kunt uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. De rechten en plichten uit het geregistreerd partnerschap gelden dan ook tijdens het huwelijk.

 • Registratie niet-ingezetenen

  Komt u naar Nederland om korter dan vier maanden te werken of studeren? Dan kunt u zich inschrijven als niet-ingezetene in de Basisregistratie personen. We noemen dit Registratie niet-ingezetenen (RNI).

 • Beëindiging en ontbinding geregistreerd partnerschap

  U kunt uw geregistreerd partnerschap beëindigen via de rechtbank, een advocaat of notaris. Als u samen gezag heeft over minderjarige kinderen kan het alleen via de rechtbank.

 • Speelgelegenhedenvergunning

  Voor het exploiteren van een casino of andere speelgelegenheid heeft u een vergunning van de burgemeester nodig.

 • Voornaamswijziging

  Wilt u één of meer voornamen laten wijzigen, dan wendt u zich tot een advocaat. U moet aan bepaalde criteria voldoen als u uw voornaam wilt wijzigen. Uw advocaat kan u daar meer over vertellen. Hij of zij legt het verzoek vervolgens voor aan de arrondissementsrechtbank.

 • Bezwaar en beroep

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u met een bezwaarschrift. Dat is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met ons besluit. Wij bekijken het besluit dan opnieuw. Hieronder staat hoe u bezwaar maakt en wat er daarna gebeurt. Wilt u meer weten? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

 • Inzagerecht BRP

  De Europese 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) geeft u onder het recht op inzage in de gegevens die de gemeente allemaal van u registreert in de verschillende administraties. Maar ook waarom we die gegevens bijhouden en met wie ze gedeeld worden. Zo'n AVG-inzageverzoek doet u bij de functionaris gegevensbescherming. Inzage in de gegevens van de BRP (Basisregistratie personen) is daar onderdeel van. U kunt ook alleen inzage vragen in de gegevens in de BRP.

 • Legalisatie handtekening

  Bij 'Legalisatie van de handtekening' vergelijkt een ambtenaar van Inwonerszaken uw handtekening op een brief of verklaring met die op uw legitimatiebewijs. Een instelling of bedrijf kan daar soms om vragen. Als de handtekeningen gelijk zijn, krijgt u een verklaring waarop staat dat de handtekeningen met elkaar overeenstemmen. Deze verklaring kunt u direct meenemen.