Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Zienswijze ruimtelijk plan indienen

  Wilt u reageren op een besluit op een ruimtelijk plan dat de gemeente nog moet nemen? In bepaalde gevallen kunt u dan een zienswijze indienen.

 • Moving to Breda initial settlement burger buiten EU info

  dummy

 • Sportvelden en sportbanen huren

  De buitensportaccommodaties van de gemeente zijn te huur. Elk complex heeft een hoofdhuurder op vaste bloktijden.

 • Bezwaar bestuurlijke boete overlast openbare ruimte

  U kunt bezwaar maken tegen een boete voor overlast in de openbare ruimte (bestuurlijke boete) als u het niet eens bent met de boete. Het bezwaar moet u indienen binnen 6 weken na de datum (dagtekening) van de boete.

 • Gymzalen en sporthallen huren

  Wilt u sporten of een activiteit organiseren dan kunt u een binnensportaccommodatie huren. De gemeente verhuurt sporthallen, gymzalen, turnhallen, vergaderruimtes en een toneelzaal.

 • Briefadres

  Heeft u tijdelijk geen woonplek of verblijft u in een instelling? U komt mogelijk in aanmerking voor een briefadres. Een briefadres is het adres van een ander persoon waar uw post naar toe gestuurd kan worden.

 • Verhuizen vanuit het buitenland naar Breda, 1e vestiging

  Verhuist u voor de 1e keer vanuit het buitenland naar Nederland? Of bent u het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de Gemeente Breda. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Maak hiervoor een afspraak.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een bewijs van in leven zijn is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Heeft u het nodig voor een Nederlands pensioenfonds dan voegt u de brief van het pensioenfonds toe aan het online verzoek. Het bewijs is dan gratis. Heeft u een internationaal document nodig dan vraagt u een attestatie de vita aan. Een bewijs van in leven zijn vraagt u online aan. Een attestatie de vita vraagt u altijd persoonlijk aan de balie aan. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Bezwaarschrift indienen Sociaal Domein

  De gemeente neemt besluiten over uw bijstandsuitkering, bijzondere bijstand, Wmo ondersteuning, schuldhulpverlening of jeugdzaken. Heeft u een vraag over het besluit, bel dan met de medewerker die het besluit heeft genomen. De medewerker beantwoordt uw vragen en legt het besluit uit. Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift indienen kan tot 6 weken na verzending van het besluit.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld het onderwijs of de kinderopvang. U kunt een VOG online aanvragen. Online aanvragen bij Dienst Justis gaat sneller en is goedkoper dan een aanvraag bij de gemeente.