Zoekresultaat 1 - 10 van 11 resultaten

 • Bezwaar maken

  Indien u het niet eens bent met een besluit van de gemeente Noord-Beveland kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of de burgemeester.

 • Verhuizen

  Verhuizing doorgeven

 • Identiteitskaart aanvragen

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Deze moet u laten zien wanneer hier om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) om aan te tonen dat u in de gemeente Noord-Beveland woont.

 • Overlijden, aangifte

  Aangifte van overlijden doet u binnen zes dagen in de gemeente van overlijden. Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand overleden is.

 • Trouwen

  Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in de gemeente Noord-Beveland, dan kunt u dat hier regelen.

 • Ambtenaar burgerlijke stand

  Voor het voltrekken van huwelijken en het registreren van partnerschappen heeft het college van burgemeester en wethouders een aantal buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd. Maak hieronder kennis met onze (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand.

 • Paspoort aanvragen

  Iedereen vanaf 14 jaar moet in Nederland een eigen paspoort of identiteitskaart hebben. Deze moet u laten zien wanneer hier om wordt gevraagd. Dit heet de identificatieplicht.

 • Erkenning

  Als u niet getrouwd bent en u geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of de duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. U regelt erkenning van een kind op het gemeentehuis.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Alle gemeenten bewaren de actuele gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Instellingen die wettelijke taken uitvoeren hebben toegang tot uw adres- en persoonsgegevens. Maatschappelijke instellingen zoals de kerk, ouderenzorg of maatschappelijk werk kunnen uw gegevens opvragen. Wilt u niet dat zij uw adres ontvangen? Dan kunt u de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw persoonsgegevens.