Zoekresultaat 1 - 10 van 33 resultaten

 • Paspoort kwijt of gestolen

  Bent u uw paspoort kwijt, geef dit dan door aan de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. U kunt de vermissing alleen van uw eigen paspoort online doorgeven (dus niet die van uw kind).  Is uw paspoort gestolen, doe dan wel aangifte bij de politie. U neemt het proces-verbaal mee naar de gemeente. Vermissing paspoort doorgeven Nadat u heeft doorgegeven dat u uw paspoort kwijt bent, vraagt u een nieuw paspoort aan.

 • Identiteitskaart kwijt of gestolen

  Bent u uw identiteitskaart kwijt, geef dit dan door aan de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. U kunt de vermissing alleen van uw eigen ID-kaart online doorgeven (dus niet die van uw kind).  Is uw ID-kaart gestolen, doe dan wel aangifte bij de politie. U neemt het proces-verbaal mee naar de gemeente. Vermissing ID-kaart doorgeven Nadat u heeft doorgegeven dat u uw identiteitskaart kwijt bent, vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan.

 • Discriminatie melden

  Discriminatie betekent dat iemand op basis van huidskleur, geslacht of godsdienst anders wordt behandeld, terwijl daar geen reden voor is. In Nederland is discriminatie verboden. Dat staat in artikel 1 van onze grondwet. Melding doen Als u te maken heeft met discriminatie, racisme of ongelijke behandeling dan kunt u dit melden bij Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek. Dit kan ook als u ziet dat iemand anders daar mee te maken heeft.

 • Sportaccomodaties

  Blaricum heeft 1 sportpark en 2 gymnastiekzalen: Sportpark Oostermeent Gymnastieklokaal Bijvanck Gymnastieklokaal Blaricum Dorp Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de sportaccommodaties stuur dan een e-mail maar info@blaricum.nl. De gymnastiekzalen zijn niet af en toe te huur. 

 • Attestatie de vita

  Heeft u voor een buitenlandse organisatie (zoals levensverzekeraar of pensioenfonds) een bewijs nodig dat u in leven bent, vraag dan een attestatie de vita aan. Voor het aanvragen van een attestatie de vita moet u persoonlijk langskomen. Maak hier voor een afspraak. Meenemen Geldig legitimatiebewijs  Brief van pensioenfonds als deze om de attestatie de vita vraagt  Afspraak maken Kosten Een attestatie de vita is gratis als u een brief van uw pensioenfonds aan ons laat zien. In alle andere gevallen betaalt u € 16,60.

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland, vraag dan een attestatie de vita aan. Deze wordt in meerdere talen opgesteld. Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 12,50 Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds dan is het gratis.

 • Kind erkennen

  Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader of duomoeder zijn, dan moet u het kind erkennen. Een kind erkennen kan: Tijdens de zwangerschap Bij de geboorteaangifte Na de geboorteaangifte Het erkennen van uw kind doet u aan de balie. Maak eerst een afspraak voordat u langskomt. U neemt mee: Geldig paspoort of identiteitskaart van beide ouders Bij erkenning van een kind dat 12 jaar of ouder is: uw kind geldig paspoort of identiteitskaart van uw kind Afspraak maken  Erkenning van uw 1e kind: Bij de erkenning van uw 1e kind moet u ook de achternaam van uw kind kiezen. U kunt dan kiezen voor de achternaam van de moeder, de vader of de duomoeder, of een combineerde geslachtsnaam van beide ouders.  Erkenning van uw volgend kind Bij het erkennen van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven. Ouderlijk gezag Vanaf 1 januari 2023 krijgen ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. U hoeft het gezag dan niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Zie rijksoverheid.nl voor meer informatie over het regelen van het ouderlijk gezag. Meer informatie Erkenning en naamkeuze Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

 • Correctieverzoek Basisregistratie Personen (BRP)

  U staat ingeschreven in de gemeente maar uw gegevens zijn niet volledig of niet juist. U kunt een correctieverzoek indienen om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Voor het indienen van een correctieverzoek maakt u een afspraak. Meenemen Geldig legitimatiebewijs Originele documenten van de wijziging Afspraak maken Goed om te weten Als uw documenten uit het buitenland komen, moeten deze origineel zijn. U mag dus geen kopie inleveren. Ook moeten de documenten kortgeleden afgegeven zijn. Voor sommige documenten zijn speciale stempels nodig (legalisatie of apostille). Een apostillestempel is een stempel of sticker waarmee landen een document kunnen legaliseren. Het document mag in het Engels, Duits of Frans zijn. Documenten in een andere taal moet u laten vertalen door een tolk/vertaler. De tolk/vertaler moet beëdigd en erkend zijn. Als het document buiten Nederland vertaald is, dan moet de vertaling ook apart gelegaliseerd worden. Na het inleveren van uw document(en) krijgt u een ontvangstbewijs mee.  Nadat uw documenten beoordeeld zijn, kunt u ze weer ophalen. Kosten Geen. Meer informatie Via nederlandwereldwijd.nl vindt u meer informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten. 

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart (ID-kaart) vraagt u persoonlijk aan bij de gemeente. Vraagt u een identiteitskaart aan voor uw kind, dan moet uw kind ook aanwezig zijn. Voor het aanvragen van een ID-kaart maakt u een afspraak.  Meenemen Uw huidige ID-kaart. Als u een ID-kaart én een paspoort heeft, neemt u ze allebei mee. Ook als ze niet meer geldig zijn 1 officiële kleurenpasfoto die niet ouder is dan 6 maanden en voldoet aan de officiële eisen voor een pasfoto Kinderen tot 12 jaar hebben toestemming van beide ouders nodig. Vul het online toestemmingsformulier in. U heeft hier DigiD voor nodig Afspraak maken Ophalen ID-kaart  U kunt uw ID-kaart na 5 dagen tijdens openingstijden ophalen bij de BEL Combinatie in Eemnes als u daar ook uw aanvraag heeft gedaan. Als u uw aanvraag bij het gemeentehuis in Blaricum heeft gedaan, dan kunt u uw ID-kaart ophalen op dinsdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur in het gemeentehuis van Blaricum. ID-kaart kwijt of gestolen Als uw ID-kaart kwijt bent of deze is gestolen dan hoeft u niet eerst naar de politie. U kunt bij de gemeente een verklaring van verlies of diefstal ondertekenen. Ook als u uw ID-kaart in het buitenland bent kwijtgeraakt. Vermissing ID-kaart melden. U heeft DigiD nodig om u gestolen of kwijtgeraakte ID-kaart te melden.  Met spoed een ID-kaart nodig Maak voor 15.00 uur een afspraak als u met spoed een ID-kaart nodig heeft. U kunt de ID-kaart de volgende dag ophalen. U betaalt extra kosten voor het aanvragen van een ID-kaart met spoed.  Kosten   ID-kaart 18 jaar en ouder: € 75,80 (10 jaar geldig) ID-kaart jonger dan 18 jaar: € 40,90 (5 jaar geldig) Extra kosten voor het aanvragen met spoed € 57

 • Afschrift burgerlijke stand

  Een afschrift of uittreksel uit de burgerlijke stand geeft informatie over iemands geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden U kunt een afschrift burgerlijke stand alleen aanvragen als de gebeurtenis (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding etc.) plaats vond in de gemeente Blaricum. Voor het aanvragen van een afschrift burgerlijke stand heeft u DigiD nodig. Afschrift burgerlijke stand aanvragen Heeft u geen DigiD maak dan een afspraak om het afschrift burgerlijke stand bij de balie van het gemeentehuis aan te vragen. Iemand machtigen  U kunt iemand machtigen voor het opvragen van een afschrift burgerlijke stand. U moet een verklaring schrijven en daarin vermelden:   Uw persoonsgegevens  De reden waarvoor u het afschrift nodig heeft  Persoonsgegevens van degene die voor u het uittreksel komt halen  Uw handtekening  Datum van ondertekening  Naast de machtiging moet de gemachtigde een kopie van uw legitimatiebewijs en een eigen legitimatiebewijs kunnen tonen.    Kosten € 16,60 Wat is het verschil met Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) Een Uittreksel (afschrift) burgerlijke stand wordt vaak verward met een Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). In een Uittreksel Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) verklaart de gemeente dat u in die gemeente staat ingeschreven. U kunt een Uittreksel BRP alleen aanvragen bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. U bent advocaat of notaris Vraag het afschrift (uittreksel) online aan met eHerkenning. U moet voldoen aan deze voorwaarden: U bent bevoegd om de informatie aan te vragen U hebt de informatie nodig om uw werk uit te voeren