Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Reizen met kinderen

  Als ouder en kind naar het buitenland reizen, heeft het kind een eigen identiteitsbewijs nodig. Soms is ook toestemming nodig van de andere ouder.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Naamswijziging achternaam

  Een naamswijziging achternaam kan aangevraagd worden bij Justis. Eerst moet gecheckt worden of dit mogelijk is.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Levenloos geboren kind registreren

  Een levenloos kind kan geregistreerd worden in de BRP. Dit is niet verplicht.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Naamswijziging voornaam

  De rechter kan gevraagd worden een voornaam wijzigen. Een advocaat is nodig om deze aanvraag in te dienen.