Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Dwangsom

  Als de gemeente te laat beslist over uw aanvraag of bezwaar, kunt u de gemeente in gebreke stellen.

 • Trillingsschade en trillingshinder, de gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade hebt aan bijvoorbeeld uw woning en u wijt dat aan de gemeente, dan kunt u in sommige gevallen de gemeente aansprakelijk stellen.

 • Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijk besluit van het hoogheemraadschap van Rijnland, kunt u daartegen bezwaar maken.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over het gedrag van een medewerker van de gemeente of bestuurder? Dan kunt u een klacht indienen.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u bezwaar maken.

 • Waterschade bij hevige neerslag

  Hevige neerslag kan veroorzaken aan uw eigendommen. Deze schade kunt u meestal niet op de gemeente verhalen.

 • Servicemelding

  Hebt u een vraag of wilt u iets melden? Dit kan digitaal bij ons Serviceteam.