Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Zienswijze indienen

    Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. U kunt uw reactie indienen tijdens de periode dat een besluit ter inzage ligt.

  • Bezwaar maken

    Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.