Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet woont? Bijvoorbeeld een vroegere bewoner die zich niet heeft uitgeschreven? Dan kunt u de gemeente vragen een adresonderzoek te doen.  Kosten Geen. Meenemen een geldig identiteitsbewijs bewijs dat u de eigenaar of huurder bent van de woning eventueel gegevens van de betrokken persoon of personen Bijzonderheden Ontvangt u nog post voor de betrokkenen op uw adres? Stuur deze dan terug met de melding 'Vertrokken' Ook instanties die adresgegevens uit de Basisregistratie personen (BRP) gebruiken kunnen om een onderzoek vragen.

 • Aangifte overlijden

  Als iemand overlijdt moet u daarvan aangifte doen in de gemeente waar die persoon is overleden. De begrafenisondernemer kan dit direct online doen. Aangifte overlijden doen Wilt u als familielid zelf aangifte doen? Maak dan een afspraak. Afspraak maken Kosten De aangifte van overlijden is gratis. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 15,70. Voorwaarden U moet aangifte van overlijden doen vóór u de overledene mag begraven of cremeren. U mag de overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na overlijden begraven of cremeren. Meenemen een geldig identiteitsbewijs (van u zelf) een doktersverklaring van het overlijden Meer informatie Lees meer over overlijden.

 • Aangifte geboorte

  Is uw kind geboren in de gemeente Beuningen? Doe dan geboorteaangifte binnen 3 dagen na de dag van geboorte. U kunt de geboorteaangifte direct online regelen met uw DigiD. Geboorteaangifte doen  Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit of lukt dit niet digitaal? Maak dan een afspraak of bel ons via telefoonnummer 14 024. Maak een afspraak Kosten Aangifte van geboorte is gratis. Een afschrift van de geboorteakte kost € 15,10. Voorwaarden U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren. De vader of meemoeder doet aangifte. Kan de vader of meemoeder de aangifte niet doen? Dan doet een van de volgende personen aangifte: de moeder uit wie het kind is geboren iemand die bij de geboorte aanwezig was een bewoner van het huis waar het kind is geboren het hoofd van de instelling (bijvoorbeeld ziekenhuis) waar het kind is geboren Is de derde dag na geboorte een zaterdag, zondag of feestdag? Dan mag u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen. Meenemen een geldig paspoort of identiteitskaart verklaring van geboorte verloskundigenpraktijk kopie van de akte van erkenning ongeboren kind (indien van toepassing) Meer informatie Lees meer over de aangifte geboorte en naamskeuze voor kinderen bij aangifte.

 • Bewijs van in leven zijn (attestatie de vita)

  Een bewijs van in leven zijn is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan hier naar vragen. Heeft u dit nodig? Vraag dit bewijs dan aan bij de gemeente. Bewijs van in leven zijn aanvragen  Heeft u een internationaal bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) nodig voor gebruik in het buitenland? Of heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? In beide gevallen moet u dit bewijs persoonlijk aan de balie aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. Afspraak maken Kosten Het bewijs van in leven zijn kost: € 15,10. Een internationaal bewijs (attestatie de vita) kost: € 16,60 Heeft u een brief van een pensioenfonds waarin staat dat u een bewijs van in leven zijn nodig heeft? Dan is het uittreksel gratis. Voorwaarden Heeft u het in Nederland nodig? Dan moet u een uittreksel van de Basisregistratie personen aanvragen. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig in het buitenland? Dit is een internationaal attestatie de vita. U kunt een bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Meenemen Neem een geldig paspoort of identiteitskaart mee. Neem de brief van uw pensioenfonds mee voor een gratis uittreksel.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U heeft het recht om de gemeente te vragen om uw persoonsgegevens niet door te geven aan bepaalde personen of instanties (derden). Dit heet geheimhouding of verstrekkingsbeperking. U kunt een verzoek tot geheimhouding direct online indienen met uw DigiD. Geheimhouding aanvragen  Kosten Een verzoek tot geheimhouding kunt u gratis indienen bij de gemeente. Welke instanties krijgen uw gegevens? Wij zijn verplicht uw persoonsgegevens door te geven aan overheidsorganisaties die wettelijke taken uitvoeren, zoals de Belastingdienst, het UWV, zorgverzekeraars of pensioenfondsen. Het is daarom niet mogelijk om voor deze instanties geheimhouding aan te vragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Voor wie geldt de geheimhouding? Heeft uw geheimhouding aangevraagd? Dan krijgen de volgende instanties uw gegevens niet: Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA). Deze organisatie houdt de ledenadministratie bij van kerkgenootschappen. Vrije derden (organisaties, bedrijven en particulieren). De gemeente is niet verplicht gegevens aan hen te verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een sport- of muziekvereniging). Organisaties met een maatschappelijke functie, bijvoorbeeld op het gebied van ouderenzorg, jeugdwelzijn of de gehandicaptenzorg. Derden die gegevens nodig hebben bij de uitvoer van wettelijke voorschriften (bijvoorbeeld advocaten).  In sommige gevallen moeten wij wel gegevens verstrekken. Is dit het geval dan vragen wij eerst uw toestemming. Bijzonderheden U bent niet verplicht om een reden voor de geheimhouding op te geven. Geheimhouding aanvragen is mogelijk vanaf 16 jaar. Voor kinderen jonger dan 16 jaar vraagt de ouder/verzorger de geheimhouding aan. Het verzoek tot geheimhouding geldt alleen voor de gemeente Beuningen (de gemeente waar u bent ingeschreven).  Wilt u ook dat uw vorige woongemeente geen gegevens verstrekt? Dien hiervoor dan een apart verzoek in bij die gemeente. Meer informatie Website Rijksoverheid Website Autoriteit Persoonsgegevens

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen de gemeente naar een ander adres of komt u vanuit een andere gemeente in de gemeente Beuningen wonen? Geef uw verhuizing op tijd door. Doe dit maximaal 4 weken ervoor of uiterlijk 5 dagen na uw verhuisdatum. Verhuist u van Beuningen naar een andere gemeente? Dan hoeft u zich alleen bij de nieuwe gemeente in te schrijven. Uiterlijk 5 werkdagen na uw verhuisdatum of meldingsdatum is uw melding verwerkt. Wilt u weten of u al staat ingeschreven? Log in op www.mijn.overheid.nl en kijk of uw inschrijving is verwerkt. Let op! Schrijft u zich voor het eerst in in Nederland? Of gaat het om een herinschrijving? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Meer informatie vindt u hier. Wilt u verhuizen naar een recreatiewoning? Neem dan contact op met de gemeente via 14 024. Verhuizing doorgeven  Kosten Geen. Voorwaarden De volgende personen mogen een verhuizing doorgeven: Uzelf als u 16 jaar of ouder bent ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen tot 16 jaar echtgenoten / geregistreerde partners die op hetzelfde nieuwe adres gaan wonen voor elkaar ouders en hun meerderjarige kinderen die op hetzelfde adres gaan wonen voor elkaar een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld Meer informatie Wilt u uw verhuizing toch regelen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak. Woont u in het buitenland en komt u in Nederland wonen? Schrijft u zich dan binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk in bij de gemeente. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Emigreren op Rijksoverheid.nl

 • Naamgebruik

  U kunt bij de gemeente aangeven dat u met een andere achternaam aangeschreven wilt worden. Dat doet u met een ‘verzoek aanduiding naamgebruik’. Verzoek aanduiding naamgebruik indienen  Kosten Geen. Voorwaarden U kunt een verzoek aanduiding naamgebruik doen als u: bent getrouwd een geregistreerd partnerschap bent aangegaan bent gescheiden weduwe of weduwnaar bent geworden Wanneer u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat zijn dit de mogelijkheden: alleen uw eigen achternaam alleen de achternaam van uw partner uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner de achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam Uw geboortenaam verandert niet, die blijft ook in uw officiële papieren zoals uw identiteitsdocumenten staan. Meer informatie Wilt u uw naamgebruik toch veranderen op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak.  Lees meer over het wijzigen van de achternaam.

 • Echtscheiding

  Is uw huwelijk/geregistreerd partnerschap ontbonden/ of beëindigd? Dan moet de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente zijn waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat of notaris dit voor u. Kosten Geen. Voorwaarden Een echtscheiding vraagt u bij de rechtbank aan; het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan bij een notaris of advocaat. Uw advocaat of notaris stuurt de beschikking of overeenkomst naar de gemeente. De gemeente schrijft de beschikking /overeenkomst van de rechtbank/notaris in het register van de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel ontbonden of beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is en dat beide partijen de beschikking accepteren. U kunt de echtscheiding alleen laten inschrijven in de gemeente waar u bent getrouwd. Meer informatie Lees meer over scheiden

 • Paspoort

  Wie naar het buitenland gaat, moet een geldig reisdocument hebben. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. Een paspoort vraagt u persoonlijk aan. Let op! Uw pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden.   Online aanvraag Uw aanvraag snel en gemakkelijk regelen? Dat kan met een online aanvraag van uw paspoort. Hierbij start u met uw DigiD een digitale aanvraag op. U betaalt ook online het paspoort. Tijdens de digitale aanvraag maakt u meteen een afspraak op het gemeentehuis om uw pasfoto/oude reisdocument in te leveren en om uw handtekening te zetten. Deze komen op het nieuwe paspoort te staan.    Start online aanvraag paspoort Afspraak aanvraag paspoort op het gemeentehuis Wilt u liever uw nieuwe paspoort aanvragen aan de balie van het gemeentehuis regelen? Maak dan van te voren een afspraak.    Afspraak maken paspoort aanvragen Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen bij de gemeente. Dit geldt zowel voor een digitale aanvraag als een aanvraag aan de balie.  Wilt u een vreemdelingenpaspoort of een vluchtelingenpaspoort aanvragen? Maak dan géén afspraak maar neem contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024.   Kosten Paspoort voor personen van 18 jaar en ouder: € 83,87 (10 jaar geldig) Paspoort voor personen jonger dan 18 jaar: € 63,42 (5 jaar geldig) Zakenpaspoort: € 83,87 Vluchtelingenpaspoort: € 63,42 Vreemdelingenpaspoort: € 63,42 Tweede paspoort: € 83,87 Spoedaanvraag Heeft u het paspoort met spoed nodig? Doe dan vóór 15.00 uur een spoedaanvraag. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 024. Let op! Een spoedaanvraag kunt u niet digitaal regelen! Voor een spoedaanvraag betaalt u altijd € 57,09 extra. Het paspoort kunt u de volgende werkdag ophalen. Bent u uw oude paspoort kwijt? Houd dan rekening met een langere afhandeltijd. Meenemen U vraagt een paspoort altijd persoonlijk aan (dus ook kinderen dienen bij de aanvraag aanwezig te zijn). Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de pasfoto eisen. De pasfoto mag op het moment van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Alle Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten die op uw naam staan, ongeacht of deze nog geldig zijn. Als u onder curatele staat: een schriftelijke toestemming van uw curator. Kinderen tot 18 jaar Houd bij de aanvraag van een paspoort voor kinderen tot 18 jaar rekening met de volgende punten. Toestemming van (beide) ouders en/of van de gezaghouder(s). U kunt de toestemming direct online regelen met DigiD. Maak op tijd een afspraak voor de aanvraag van het paspoort zelf. De toestemming is namelijk 1 maand geldig. Toestemming aanvraag reisdocument kind indienen  U kunt ook als ouder(s) en/of gezaghouder(s) een toestemmingsformulier (pdf. 77 kB) ondertekenen. Een (kopie) van het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. Dit hoeft niet bij een digitale toestemming. Graag willen wij dat minimaal één ouder aanwezig is bij de aanvraag. Komt u beiden mee bij de aanvraag? Dan zet u op dat moment uw handtekening. U hoeft dan geen formulier vooraf in te vullen. Kinderen moeten zelf aanwezig zijn bij de aanvraag.  Ophalen U haalt uw paspoort persoonlijk op. Hiervoor maakt u een afspraak. Heeft u uw oude paspoort nog niet ingeleverd? Neem dit dan mee bij het ophalen van uw nieuwe document. Let op! Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat zij zelf aanwezig moeten zijn tijdens het ophalen. Daarnaast moet er altijd een ouder meekomen bij het ophalen van het paspoort. Personen vanaf 18 jaar mogen hun paspoort zelf ophalen, zonder dat een ouder meekomt.  Afspraak maken paspoort ophalen Reizen met kinderen Uw kind heeft een eigen paspoort of identiteitsbewijs nodig om naar het buitenland te reizen. U kunt het samen met uw kind aanvragen bij de gemeente. Reist u met een kind naar het buitenland? Bij de Marechaussee kunt u formulieren voor het reizen met kinderen vinden. Paspoort kwijt of gestolen Bent u uw paspoort of identiteitskaart kwijt of is deze gestolen, vermist of verloren? U hoeft niet naar de politie. U doet hiervan aangifte bij de gemeente. Vul hiervoor het digitale formulier in. Uw reisdocument vervalt daarmee. Vermissing reisdocument doorgeven  Of maak een afspraak als u meteen een nieuw reisdocument wilt aanvragen. Na uw melding maken wij uw document ongeldig. U kunt het dan ook niet meer gebruiken als u het toch terugvindt. Vindt u het document na de melding terug? Lever het dan in bij de gemeente. Zo voorkomt u identiteitsfraude of ander misbruik. Heeft u een vermoeden van identiteitsfraude of misbruik? U leest er alles over op de website van het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude. Gevolgen meerdere vermissingen Bij 3 of meer vermissingen (van Nederlandse Identiteitskaarten en paspoorten) binnen 5 jaar wordt onderzocht wat de reden is van de vermissingen. U kunt daarna worden opgenomen in het Register paspoortsignaleringen (RPS). Opname in het RPS betekent dat u voor een bepaalde tijd geen paspoort mag krijgen. U kunt wel een Nederlandse Identiteitskaart aanvragen. Meer informatie? Richtlijnen pasfoto’s U kunt uw pasfoto's maken in een (lokale) winkel met pasfotoservice. Ook kunt u gebruik maken van de pasfotoautomaat in het gemeentehuis. De kosten hiervan zijn € 9,00. Het is alleen mogelijk om via pin te betalen. Zorg dat u al een pasfoto heeft vóór uw afspraaktijd. Let op: deze pasfotoautomaat is niet geschikt voor het maken van foto's van kinderen jonger dan 10 jaar. Welke reisdocumenten zijn er? (onder andere tweede paspoort, zakenpaspoort, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort).

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  U hebt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, een visum of een verhuizing naar het buitenland. Dienst Justis (het ministerie van Veiligheid en Justitie) beoordeelt uw aanvraag. Aanvragen van een VOG U kunt zelf een VOG aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dit kan direct online met uw DigiD. Ook kunt u een afspraak maken bij de balie Burgerzaken. Aanvragen VOG Afspraak maken Meenemen/bijlage toevoegen Voor het aanvragen van een VOG heeft u een volledig gevuld aanvraagformulier nodig dat ondertekend is door u én de instantie die om de VOG vraagt. Een ingevuld formulier ontvangt u van uw werkgever of de instantie die om de VOG vraagt. Heeft u een afspraak bij de balie Publiekszaken? Neem dan naast het ingevulde aanvraagformulier ook een geldig identiteitsbewijs mee. Kosten Voor een natuurlijk persoon: € 41,35. Voor vrijwilligers die werken met kinderen of verstandelijk gehandicapten: gratis (VOG direct bij Justis aan vragen). Voor vrijwilligers in de sport (als de bond is aangesloten bij NOC*NSF): gratis. Behandeling aanvraag De gemeente stuurt uw aanvraag VOG elektronisch door naar Justis. Justis beslist of u al of niet een VOG krijgt. Binnen 4 weken na ontvangst van u aanvraag neemt Justis een beslissing. Deze termijn geldt als uit onderzoek blijkt dat u geen strafbare feiten heeft gepleegd. U ontvangt de VOG van Justis op uw huisadres. Dit is de officiële verklaring die u zelf moet geven aan de organisatie die de VOG verlangt. Bijzonderheden Uw werkgever kan ook een VOG online aanvragen bij Justis. Hiervoor heeft de werkgever een e-herkenningsmiddel nodig (DigiD voor bedrijven). De werkgever zet online via Justis een ingevuld aanvraagformulier klaar. U ontvangt vervolgens een e-mail met het verzoek om in te loggen met uw DigiD en de gegevens te controleren. Daarna verstuurt u het online formulier rechtstreeks aan Justis. U hoeft dan geen afspraak te maken. De kosten van een aanvraag via de werkgever zijn € 33,85. Meer informatie Over het aanvragen van een VOG. Aanvraagformulier VOG downloaden.