Zoekresultaat 1 - 10 van 27 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. U heeft dit nodig als u gaat werken in bijvoorbeeld de kinderopvang of het onderwijs. Uw werkgever, vereniging of stichting stuurt u een ingevuld aanvraagformulier voor een VOG. Als u dit formulier heeft aangevuld, maakt u hier een foto of scan van. Dan vraagt u online uw VOG aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig. VOG aanvragen Visum, chauffeurskaart, emigratie of exploitatievergunning Vul zelf het aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag in. Wat moet u weten U kunt ook langskomen in ’t Lossers Hoes om een VOG aan te vragen. Bel 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Dit neemt u mee: Ingevuld aanvraagformulier Verklaring omtrent het gedrag. Het formulier krijgt u van uw werkgever, vereniging of stichting. Uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een VOG aanvraagt. Pinpas, de kosten betaalt u in ’t Lossers Hoes. Het ministerie van Justitie en Veiligheid behandelt uw aanvraag. U krijgt binnen 4 weken een brief. Kosten € 41,35 VOG aanvragen vanuit het buitenland Als u in het buitenland woont en een VOG nodig hebt, vraagt u uw VOG aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. VOG-check U kunt ook eerst bekijken of u een hoge, gemiddelde of lage kans op een VOG heeft. Doe de VOG-check bij Justis.

 • Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

  Laat het de gemeente meteen weten als uw paspoort of identiteitskaart (ID-kaart) kwijt of gestolen is. Wij maken uw paspoort of ID-kaart dan ongeldig om misbruik te voorkomen. U kunt dit makkelijk en snel doen met uw DigiD. Vermissing paspoort of ID-kaart melden Afspraak maken U kunt ook een afspraak maken om de vermissing door te geven. U kunt dan als u wilt gelijk een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart aanvragen. Afspraak maken vermissing en aanvraag paspoort Afspraak maken vermissing en aanvraag identiteitskaart Afspraak maken vermissing zonder aanvraag Wat moet u weten Uw paspoort of ID-kaart is na uw melding meteen ongeldig. Dit blijft zo, ook als u uw paspoort of ID-kaart toch terugvindt. Uw paspoort of ID-kaart kunt u dan niet meer gebruiken. Lever uw paspoort of ID-kaart dan in bij de gemeente. Bent u in het buitenland, dan moet u daar aangifte doen bij plaatselijke politie. Die aangifte neemt u mee bij uw aanvraag voor een nieuw paspoort of nieuwe ID-kaart. Het kan zijn dat u een noodpaspoort nodig heeft voor uw terugreis naar Nederland. Neem dan contact op met de Nederlandse ambassade in het land waar u bent. Als uw paspoort of ID-kaart vaker kwijt of gestolen zijn, starten we een onderzoek.

 • Buitenlands document registreren

  U heeft een document van een gebeurtenis die in het buitenland plaatsvond. Zoals een huwelijk, overlijden, geboorte, echtscheiding, erkenning of adoptie. U moet dan het document bij de gemeente laten registreren. Wij verwerken de gegevens van de gebeurtenis daarna in de Basisregistratie Personen (BRP). Afspraak maken Het registeren kan alleen op afspraak in het Stadskantoor, Hengelosestraat 51 in Enschede. Bel met 053 - 537 74 44 om een afspraak te maken. Vanuit het buitenland belt u +31 53 537 74 44. Voorwaarden Bij het registeren van uw buitenlandse document moet u het originele document meenemen. Het document moet legalisatie-stempels hebben. Op Rijksoverheid.nl staat informatie over het legaliseren van buitenlandse documenten voor gebruik in Nederland. Het document is: Internationaal opgesteld Opgesteld in het Duits, Engels of Frans Vertaald door een beëdigd vertaler in het Nederlands, Duits, Engels of Frans QR-code Heeft u alleen een QR-code, dan kunnen we het document niet controleren en registreren. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Origineel buitenlands document

 • Uittreksel Basisregistratie Personen

  Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Losser woont, vraag dan een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Uittreksel BRP aanvragen Wat moet u weten Een uittreksel vraagt u online aan met DigiD. Heeft u nog geen DigiD, vraag deze dan aan op www.digid.nl. Of bel met 053 - 537 74 44 voor het maken van een afspraak. Een uittreksel kunt u alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Binnen 3 werkdagen versturen wij het uittreksel per post. U kunt ook voor iemand anders een uittreksel BRP aanvragen. U heeft dan schriftelijke toestemming nodig. Dit is niet nodig als u als ouder een uittreksel aanvraagt voor een thuiswonend kind tot en met 15 jaar. Meenemen Als u op afspraak komt, dan neemt u mee: Geldig identiteitsbewijs Pinpas, de kosten betaalt u bij de aanvraag Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager, als u voor iemand anders een uittreksel aanvraagt Kosten Uittreksel uit de BRP: € 19 Afstammelingenonderzoek voor notarissen: €27,60 De gemeente maakt het uittreksel op basis van uw aanvraag. Blijkt achteraf dat u het uittreksel niet nodig heeft, dan betalen wij de door u betaalde kosten niet terug. Neem daarom bij twijfel altijd eerst contact op. Uittreksel als u in het buitenland woont Als u in het buitenland woont, dan vraagt u het uittreksel bij een RNI-gemeente aan. Hoe vraag ik een uittreksel aan. Voor advocaten, notarissen en bedrijven Advocaten, notarissen en bedrijven kunnen een Uittreksel BRP opvragen met eHerkenning. U heeft minimaal eHerkenning met niveau 2 nodig om in te loggen. Alleen voor notarissen Notarissen kunnen een Afstammelingenonderzoek BRP opvragen met eHerkenning. U heeft minimaal eHerkenning met niveau 2 nodig om in te loggen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  Uw achternaam verandert nooit bij trouwen of scheiden. U kunt wel veranderen met welke achternaam of achternamen u aangesproken wilt worden. Dit noemen we naamgebruik. De gemeente geeft uw keuze van naamgebruik door aan organisaties zoals de RDW. U kunt dit online regelen met uw DigiD. Gebruik achternaam veranderen Wat moet u weten Als u het gebruik van uw achternaam wilt veranderen, kunt u kiezen uit: Eigen achternaam Achternaam van uw partner Eigen achternaam gevolgd door de achternaam van uw partner Achternaam van uw partner gevolgd door uw eigen achternaam De achternaam die u heeft, blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw trouwt of gaat scheiden. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. In het gemeentehuis doorgeven Om uw naamgebruik te veranderen, kunt u ook een afspraak maken. Of bel met 053 - 537 74 44. Neem uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart mee naar de afspraak. Achternaam veranderen Misschien wilt u uw achternaam helemaal veranderen, dus niet alleen het naamgebruik. Dit doet u via Naamswijziging.

 • Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita

  Een Bewijs van in leven zijn is een document van de gemeente waarin staat dat u in leven bent. In het buitenland heet dit een Attestatie de vita. U heeft dit nodig als een pensioenfonds of een andere instantie om een bewijs vraagt dat u in leven bent. Bewijs van in leven zijn aanvragen Wat moet u weten Als u het bewijs liever aan de balie aanvraagt, dan moet u een afspraak maken. Ook buitenlandse pensioenfondsen of andere instanties vragen soms om een Bewijs van in leven zijn. U vraagt dan een Attestatie de vita aan. Dit is de internationale term voor het Bewijs van in leven zijn. Een Attestatie de vita is beschikbaar in meerdere talen. Het aanvragen van een Attestatie de vita kan niet online. U moet een afspraak maken. Afspraak maken Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita Meenemen Geldig identiteitsbewijs. Pinpas, u betaalt bij de aanvraag. Brief van uw pensioenfonds als dit nodig is. Ingevuld machtigingsformulier, als u voor iemand anders een Bewijs van in leven zijn aanvraagt. Voor een Attestatie de vita komt u altijd zelf. Kosten Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita: € 16,60 Bewijs van in leven zijn of Attestatie de vita met brief van uw pensioenfonds: gratis

 • Echtscheiding doorgeven

  U gaat scheiden of beëindigt uw partnerschap. De scheiding moet binnen 6 maanden worden ingeschreven in de gemeente waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u. Wat moet u weten U of uw advocaat stuurt de originele uitspraak van de rechtbank of een akte van de notaris naar: Gemeente Losser, Ambtenaar van de burgerlijke stand, Postbus 20, 7500 AA Enschede. De gemeente schrijft de beschikking van de rechtbank in de burgerlijke stand in. Daarna is uw huwelijk of partnerschap officieel beëindigd. Voorwaarde is dat er geen beroep tegen de beschikking meer mogelijk is. En dat beide partijen de beschikking accepteren. Woont u niet in Losser, dan informeren wij ook de gemeente waar u woont. Kosten Gratis Meer informatie Echtscheidingsakte aanvragen doet u via Uittreksel burgerlijke stand Scheiden of uit elkaar gaan (Rijksoverheid.nl) Tips, hulpmiddelen en adviezen om zelf (samen met uw partner) een scheiding te regelen staan op Rechtwijzer.nl Gebruik achternaam veranderen

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Als u in het buitenland wilt trouwen, heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u niet getrouwd ben. En dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U kunt de verklaring alleen in Losser aanvragen als u in Losser woont. Of als Losser uw laatste woonplaats in Nederland was en u of uw partner de Nederlandse nationaliteit heeft. Maak een afspraak als u een verklaring van huwelijksbevoegdheid wilt aanvragen. Afspraak maken verklaring van huwelijksbevoegdheid Wat moet u weten Twijfelt u over documenten die nodig zijn voor de aanvraag, bel dan 053 - 537 74 44. Vanuit het buitenland belt u +31 53 537 74 44. Soms zijn de documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits. Die laat u dan eerst in Nederland vertalen door een beëdigd vertaler. Soms gelden er legalisatievoorschriften voor documenten. Dit is per land anders. Op www.nederlandwereldwijd.nl ziet u per land welke voorschriften dat zijn. Meenemen U moet van beide partners meenemen: Geldig paspoort of geldige identiteitskaart (een kopie mag ook) Pas afgegeven geboorteakten als u niet in Nederland bent geboren Bij een eerder huwelijk of partnerschapsregistratie: pas afgegeven echtscheidings- of overlijdensakte Als u niet in Nederland woont: pas afgegeven verklaring van inschrijving van uw woongemeente, met daarop genoemd uw nationaliteit en burgerlijke staat U krijgt de verklaring gelijk mee bij de afspraak in ’t Lossers Hoes. Per post aanvragen Kunt u niet langskomen, vul dan het aanvraagformulier verklaring huwelijksbevoegdheid in. Stuur dit naar Gemeente Losser, Dienstverlening, Postbus 20, 7500 AA Enschede. Kosten € 29

 • Handtekening legaliseren

  Moet u bewijzen dat uw handtekening van u is, dan kunt u uw handtekening laten legaliseren. U zet dan uw handtekening op een document bij de gemeente. De gemeente bevestigt dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs. Maak een afspraak voor het legaliseren van uw handtekening. Afspraak maken legalisatie handtekening Wat moet u weten Legaliseren van een handtekening kan nodig zijn als: Een organisatie of bedrijf hierom vraagt. Bijvoorbeeld de overheid of een ambassade. U een document moet opsturen waarvan u het origineel niet uit handen wilt geven. U iemand uit het buitenland op bezoek krijgt. En die persoon een garantstelling of logiesverstrekking nodig heeft voor een visumaanvraag. Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan geeft ook uw partner toestemming. U komt dan samen naar de afspraak en zet allebei een handtekening. Let op: de verklaring legaliseert alleen de handtekening. Niet de inhoud van het document dat u tekent. Meenemen Geldig identiteitsbewijs Document waar de legalisatie op moet komen te staan Pinpas, de kosten betaalt u bij de aanvraag Kosten Per document: € 19

 • Overlijden doorgeven

  De uitvaartondernemer geeft online het overlijden door. Overlijden online doorgeven Wat moet u weten De uitvaartondernemer heeft nodig: Verklaring van overlijden B-envelop Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar. Als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is, of als het gaat om een niet-natuurlijke doodsoorzaak Aangifte door familielid of vriend van de overledene Geef binnen 6 werkdagen het overlijden door als de persoon in Losser is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit voor u, maar u kunt dit ook als familielid of vriend doen. Afspraak maken overlijden met uitvaart in Nederland Afspraak maken overlijden met uitvaart in buitenland U neemt mee naar de afspraak: Geldig identiteitsbewijs  Verklaring van overlijden (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) B-envelop (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Medical Statement bij een uitvaart in het buitenland Verklaring van geen bezwaar, als begraven/cremeren later dan de 6e werkdag is (afgegeven door arts of gemeentelijk lijkschouwer) Verklaring van geen bezwaar, bij niet-natuurlijke doodsoorzaak (afgegeven door officier van justitie) Trouwboekje van de overledene, als u het overlijden erin wilt zetten Kosten Doorgeven overlijden is gratis.  Als u een overlijdensakte wilt: € 15,70 Wat u moet regelen als nabestaande Op Rijksoverheid.nl vindt u een overzicht van wat u als nabestaande moet weten en regelen. Bekijk Overlijden: wat moet ik regelen?