Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Eigen trouwlocatie

  U kunt zelf kiezen waar u trouwt. Misschien wilt u trouwen op een plek waar u een bijzondere herinnering aan heeft. Dat kan als de locatie voldoet aan bepaalde voorwaarden.

 • Zienswijze

  Wilt u reageren op een ontwerpbesluit van de gemeente Zevenaar? Dan kunt u ons dat laten weten. Zo’n reactie op een ontwerpbesluit of ontwerpplan noemt de wet een zienswijze.

 • Geboorte levenloos kind

  Als uw kind levenloos geboren is kunt u dit laten registreren. Ook wanneer het gaat om een zwangerschap korter dan 24 weken. U wordt persoonlijk geholpen aan de balie. Bel ons voor het maken van een afspraak.

 • Stemmen als blinde/slechtziende

  Bent u slechtziend, blind of kunt u slecht lezen? Dan kunt u op het stembureau in de Turmac Cultuurfabriek helemaal zelfstandig stemmen. Dat kan met een stemmal en een gesproken kandidatenlijst.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Wilt u in het buitenland trouwen? Dan heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Een huwelijksbevoegdheidsverklaring is een internationaal document. Daarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. Het verschilt per land welke documenten u nodig heeft. Vraag dit na bij de instantie waar u gaat trouwen. Vraag ook of u volgens de rechten van dat land mag trouwen.

 • Reizen met kinderen

  Reist u met uw kinderen naar het buitenland? En heeft u een andere achternaam dan zij? Dan kan dit problemen opleveren bij de paspoortcontrole op het vliegveld. U heeft een bewijs nodig dat u de vader of moeder bent, of het ouderlijk gezag heeft.

 • Verloren of gevonden voorwerp melden

  Heeft u iets verloren? Wij plaatsen de meeste gevonden voorwerpen op de website iLost. Daar kunt u zien of uw voorwerp gevonden is. Staat uw voorwerp na een week nog niet op de website? Dan hebben wij het helaas niet gevonden.

 • Bedrijventerreinen

  Zevenaar is een dynamische gemeente met een groeiend aantal inwoners en arbeidsplaatsen. Goed bereikbaar langs de A12 ligt Zevenaar tussen de stedelijke omgeving van Arnhem en de landelijke omgeving van de Achterhoek. De nieuwe ontwikkelingen aan de oostkant van de Stadsregio Arnhem Nijmegen vinden vooral in Zevenaar plaats. De gemeente heeft veel aandacht voor het behouden en versterken van het bestaande winkelaanbod en de bedrijven op de bedrijventerreinen.

 • Scheiding inschrijven

  Bent u zojuist gescheiden? Is uw huwelijk ontbonden? Uw partnerschap ontbonden of beëindigd? Zorg ervoor dat de uitspraak van de rechtbank (beschikking) binnen 6 maanden bij de gemeente is waar uw huwelijk of partnerschap is gesloten. Meestal regelt een advocaat dit voor u.

 • Grond kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van percelen grond in de gemeente. Soms kunt u een stuk grond van de gemeente kopen, huren of pachten. Het kan dan gaan om bouwkavels, landbouwgrond, groenstroken of andere grond. Door het tekenen van een koopovereenkomst, wordt u eigenaar van de grond. Gaat u een pacht- of huurovereenkomst aan, dan krijgt u de grond in gebruik tegen betaling van een pacht- of huursom. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor agrarische doeleinden.