Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Klacht indienen over de gemeente

  U kunt een klacht indienen over een medewerker of bestuurder, het krijgen van te weinig of verkeerde informatie of het niet reageren op vragen.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Heeft u iets gevonden of verloren? Geef dit dan door via iLost.

 • Zienswijze indienen

  Een zienswijze is een reactie op een voorgenomen besluit of ontwerpbesluit. U kunt uw reactie indienen tijdens de periode dat een besluit ter inzage ligt.

 • Aangifte van overlijden

  Als iemand in Nederland overlijdt, moet dat worden aangegeven bij de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Subsidie sociaal domein

  Organiseert uw organisatie een activiteit in het sociaal domein? Bijvoorbeeld op het gebied van zorg, jeugdhulp of werk en inkomen? Dan kunt u subsidie aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. U doet dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.