Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Wapen bezitten

  Als u jaagt of aan schietsport doet, kunt u een wapenvergunning aanvragen. Daarmee mag u een wapen bezitten. Voor het verzamelen van wapens of munitie heeft u een verzamelverlof nodig.

 • Materialen van gemeente lenen of huren

  U kunt in sommige gevallen van de gemeente Waterland materialen lenen. Daarbij kunt u denken aan het ter beschikking stellen van dranghekken en andere voorzieningen bij evenementen.

 • Klacht over de gemeente indienen

  De gemeente Waterland probeert haar diensten zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Een dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. Deze boete kan de gemeente krijgen als zij te laat is met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Inwoners, bedrijven of instellingen kunnen gebruikmaken van gemeentegrond. Als u iets wilt organiseren op gemeentegrond, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Het kan gebeuren dat u schade lijdt door de gemeente. Bijvoorbeeld:

 • Beroepschrift indienen

  U kunt tegen veel besluiten van de gemeente een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaar. Als u het niet eens bent met die beslissing, kunt u in beroep gaan.

 • Een pand van de gemeente gebruiken

  U kunt de gemeente Waterland om toestemming vragen voor het gebruik van gemeentelijke panden, voor bijvoorbeeld tentoonstellingen of (toneel/muziek)uitvoeringen.

 • Bezwaarschrift indienen

  De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen.

 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze.