Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade opgelopen en is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.  Regelen U stelt de gemeente per e-mail of brief aansprakelijk. Omschrijf de situatie zo volledig mogelijk. Denk aan de volgende punten: Omschrijf het voorval. Wat is er gebeurd, waar en wanneer en hoe laat? Waarom is, volgens u, de gemeente aansprakelijk? Verklaringen van getuigen en hun contactgegevens. Foto's van de situatie. Geef aan hoe groot de schade is. Voeg bewijs toe, zoals een rekening van de reparatie. Vergeet uw eigen contactgegevens niet. Stuur uw e-mail naar info@gemeentesluis.nl of brief naar: Gemeente Sluis T.a.v. Financiën Postbus 27 4500 AA Oostburg Wat u moet weten De gemeente beoordeelt zelf of uw aansprakelijkheidsstelling terecht is. Als deze terecht is, vergoeden we alle of een deel van uw kosten. Bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u de zaak voor de rechter brengen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  U heeft toestemming nodig voor het gebruik van gemeentegrond. Bijvoorbeeld als u een bouwkeet, bouwmaterialen, een bouwplaats, steiger of afvalcontainer op de stoep of straat wilt plaatsen. Online toestemming vragen bedrijf Online toestemming vragen inwoner Regelen U kunt online toestemming vragen, maar u kunt ook een papieren aanvraagformulier gebruiken. Het papieren aanvraagformulier kunt u per post naar ons sturen. Postbus 27, 4500 AA Oostburg. Online toestemming vragen, gaat als volgt: Ga naar Toestemming vragen voor het plaatsen van bouwmaterialen en steigers. Vul alle gegevens in. Voeg een situatietekening bij. Verzend uw online formulier. Kosten € 45,95 voor het gebruiken van gemeentegrond. Voor bouwmaterialen en steigers betaalt u daarnaast € 2,45 per week per m2 aan precariobelasting. Nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 • Klacht over de gemeente indienen

  Vindt u dat u niet correct bent behandeld door de gemeente? Dan kunt u een klacht indienen. U kunt bijvoorbeeld klagen over de trage afhandeling van uw brief, gebrekkige informatievoorziening of het niet nakomen van gemaakte afspraken. Klacht indienen U kunt uw klacht op verschillende manieren indienen: Mondeling tijdens een afspraak met de klachtencoördinator van de gemeente. Bel 14 0117. Via het invullen van het klachtenformulier (PDF), het ingevulde klachtenformulier kunt u sturen aan: College van Burgemeester en Wethouders Postbus 27 4500 AA Oostburg Kosten Geen. Meer weten? Bekijk onze klachtenbrochure (PDF) of lees onze klachtenregeling (PDF). Klachtencommissie Voor schriftelijke klachten heeft de gemeente een klachtencommissie. Deze bestaat uit 3 onafhankelijke leden, ondersteund door een ambtelijk secretaris. De commissie vertelt u hoe het verloop gaat en adviseert over de afhandeling. Ontevreden over de uitkomst? We streven ernaar uw klacht zo goed mogelijk te behandelen. Als u toch niet tevreden bent over de klachtbehandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nationale ombudsman. Het is verstandig eerst te bellen. U kunt daarvoor elke werkdag van 9.00 tot 17.00 uur terecht via het gratis nummer: 0800 - 33 55 555. De Nationale ombudsman is een externe instantie die de feiten onpartijdig onderzoekt en hierover een oordeel geeft. U kunt uw klacht pas bij de Nationale ombudsman indienen nadat de klacht eerst bij de gemeente is behandeld. Meer informatie vindt u op de website van de Nationale ombudsman.  

 • Kansspel organiseren

  Een loterij, prijsvraag of bingo noemen we een klein kansspel. De opbrengst gaat naar een goed doel van algemeen belang, zoals een nieuw clubhuis of instrumenten voor de fanfare. Is het doel van het kansspel reclame maken? Dan noemen we dit een promotioneel kansspel. Wilt u een loterij organiseren? Dan moet u een loterijvergunning aanvragen. Organiseert u een bingo of promotioneel kansspel? Dan is alleen een melding voldoende. Voorwaarden loterij Minstens 50% van de opbrengst gaat naar een goed doel. Maximaal 50% van de opbrengst wordt gebruikt om het prijzenpakket en de kosten te betalen. Voorwaarden bingo Een vereniging die minstens 3 jaar bestaat, organiseert de bingo. De waarde van de prijzen per spelronde is maximaal € 400,-. De waarde van de prijzen per bijeenkomst is maximaal € 1.150,-. Voorwaarden promotioneel kansspel U houdt zich aan de Gedragscode promotionele kansspelen. Wat u moet weten U moet kansspelbelasting betalen voor een loterij, bingo of ander kansspel. Ook als u geen vergunning nodig heeft. Hoe vraagt u een loterijvergunning aan? Prijzenpakket minder dan €4.500: u vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Prijzenpakket meer dan €4.500: u vraagt de vergunning aan bij de Kansspelautoriteit. Neem voor de aanvraag van een vergunning contact met ons op via info@gemeentesluis.nl of bel 14 0117. Doe dit uiterlijk 4 weken van tevoren. Vermeld hierin: De opzet van het kansspel. Dag en tijdstip. Totale waarde van de prijzen. KvK-inschrijfnummer van uw bedrijf of vereniging. Vraagt u de vergunning namens een vereniging aan? Stuur dan uw statuten mee. Een loterijvergunning per brief aanvragen kan ook. Stuur uw brief naar: Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg Hoe meldt u een bingo of promotioneel kansspel? Stuur een e-mail naar info@gemeentesluis.nl. Doe dit uiterlijk 14 dagen van tevoren. Een brief sturen kan ook. Stuur deze naar: Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg Kosten € 13,55 voor een loterijvergunning. Gratis voor een melding bingo of promotioneel kansspel. Overleg Overleg vooral vooraf met ons via 14 0117.