Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Vreemdelingenpaspoort

  U kunt een vreemdelingenpaspoort krijgen als u vreemdeling bent, in Nederland woont en geen reisdocument kunt krijgen van de autoriteiten van uw eigen land.

 • Klacht indienen

  Bent u ontevreden over de manier waarop u behandeld bent? Laat het ons weten door een klacht in te dienen.

 • Tweede paspoort

  Een 2e paspoort vraagt u aan als u landen bezoekt die met elkaar in conflict zijn of regelmatig reist naar landen met een visumplicht.

 • Reizen met minderjarige - toestemming

  Als uw kind met of zonder u naar het buitenland reist, moet uw kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben.

 • Wet dwangsom

  De gemeente moet op tijd een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. Gebeurt dit niet op tijd, dan hebt u vaak recht op een dwangsom.

 • Beroep

  Bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Attestatie de vita (bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent op het moment van afgifte. U kunt dit bewijs alleen aanvragen in de gemeente waar u woont.