Zoekresultaat 1 - 10 van 17 resultaten

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren in de gemeente Baarn? Of heeft u er een voorwerp van een ander gevonden? Lees hier wat u het beste kunt doen.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

 • Verhuizing doorgeven

  Geef uw verhuizing uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent door aan de gemeente.

 • Identiteitskaart

  Met een Nederlandse identiteitskaart (NIK) mag u reizen binnen de Europese Unie. U kunt er ook mee laten zien wie u bent (identificatie). Aanvragen bij de gemeente.

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres hebt, kunt u vaak geen post ontvangen. U kunt dan een briefadres aanvragen bij de gemeente. Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar maken.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.