Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Beroepschrift indienen

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

 • Klacht indienen

  Een klacht kan gaan over een niet nagekomen afspraak, een werkwijze, de dienstverlening of over ambtenaren of college- en raadsleden.

 • Adresonderzoek

  Staat er op uw adres iemand ingeschreven die er niet (meer) woont? Of ontvangt u post van de vorige bewoners? Vraag dan om een adresonderzoek.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit online of via post gratis een bezwaarschrift indienen.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Wilt u tijdelijk iets wilt plaatsen op gemeentegrond of op de openbare weg? Dan heeft u een BGOG-ontheffing nodig.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Voor een aantal beroepen heeft u verklaring omtrent gedrag nodig. Ook verenigingen kunnen er om vragen

 • Loterijvergunning

  Als u een loterij gaat organiseren heeft u een loterijvergunning nodig. Voor het organiseren van kleine kansspelen volstaat een melding.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden door bij. achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen of iets dergelijks? Stel de gemeente aansprakelijk.

 • Uittreksel persoonsgegevens (aanvraag door advocaat of notaris)

  Advocaten- of notariskantoren kunnen uittreksels uit de BRP, afschriften uit de Burgerlijke Stand en informatie ten behoeve van nalatenschap opvragen.