Zoekresultaat 1 - 10 van 31 resultaten

 • Naamswijziging achternaam

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  Sportfondsen heeft het beheer en de exploitatie van de gemeentelijke binnensport- en sociaal culturele accommodaties. U kunt hier terecht voor vragen over inplanning, verhuur en facturering.

 • Briefadres aanvragen of verlengen

  Het briefadres is bedoeld voor burgers die vanwege een bijzondere situatie (tijdelijk) geen woonadres hebben of verblijven in een instelling.

 • Overlijdensaangifte

  De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop u door een medewerker of het gemeentebestuur bent behandeld.

 • Zwembaden, sporthallen en -zalen

  Hier vindt u informatie over de sporthallen en -zalen en zwembaden in de Hoeksche Waard.

 • Naamswijziging voornaam

  Wilt u uw voornaam en/of achternaam veranderen, dan dient u een verzoek tot naamswijziging in bij de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Bestuurlijke boete Basisregistratie Personen (BRP)

  De gegevens in de bevolkingsadministratie (Basisregistratie Personen, BRP) dienen juist, actueel en betrouwbaar te zijn. Deze administratieve gegevens moeten zo veel als mogelijk in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. Daarom bent u verplicht om veranderingen in uw persoonlijke situatie, bijvoorbeeld een adreswijziging binnen Nederland of een huwelijk dat in het buitenland is gesloten, door te geven aan de gemeente, team…

 • Geboorteaangifte

  Gefeliciteerd met de geboorte van uw kindje. Om dit officieel bekend te maken doet u aangifte van de geboorte in de gemeente waar uw kindje is geboren. Geef de geboorte van uw kindje online aan ons door Komt u liever langs bij één van onze servicepunten of kiest u voor een gecombineerde geslachtsnaam? Maak dan online een afspraak. Let op:…

 • Gemeentegroen (snippergroen) huren of kopen

  De Hoeksche Waard is een groene gemeente. Voor de beleving en het aanzicht van onze dorpen vinden we groen erg belangrijk. Daarnaast spelen groene wijken een steeds belangrijkere rol in de verduurzaming van onze omgeving (meer groen, minder steen).  Met snippergroen bedoelen wij  stukjes openbare gemeentegrond. Vaak zijn deze stukjes grond overgebleven na een herindeling van het bestemmingsplan of de…