Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Materialen lenen

  Er kan evenementenmateriaal geleend worden bij de gemeente, zoals dranghekken en containers.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen (een medewerker van) de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Briefadres

  Als iemand geen vast woonadres heeft, kan tijdelijk ingeschreven worden op een ander adres. Op dit adres wordt dan de post ontvangen.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

  De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden en -terreinen. Wanneer iemand die wil huren of kopen, zitten daar voorwaarden aan verbonden.

 • Bezwaar en beroep

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Sportaccommodaties en velden huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen) voor sport. Deze kunnen verhuurd worden aan verenigingen en bedrijven.