Zoekresultaat 1 - 2 van 2 resultaten

  • Klacht indienen

    Bent u ontevreden over de manier waarop u door de gemeente bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen.

  • Gemeente aansprakelijk stellen

    Heeft u schade opgelopen door gebreken aan de openbare weg, openbaar groen, gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. U doet dit door een aansprakelijkstelling in te dienen bij de gemeente. U moet daarbij bewijzen dat u de schade heeft geleden doordat de gemeente iets niet goed heeft gedaan.